Artist: 
Search: 
Reddit

Desmod - Posledná lyrics

Hľadám, hľadám ťa tam, kde sú hviezdy
Kde duša tvoja malá hniezdi
A slabé krídla má

Hľadám, hľadám ťa v tej hroznej výške
V tvojej obrázkovej knižke
V každej fotke, ktorú mám

Tvoj plač znie
Z výšky k nám
Vo mne vrie
Nezabúdam

Prosím, prosím tých, čo ťa strážia
Nech na malú chvíľu mi vrátia
To, pre čo žil som tak rád

Prosím, prosím ich tichým tónom
Nestihol som dať ti zbohom
Pohladiť posledný krát