Artist: 
Search: 
 - Desi Slava & Azis - Жадувам lyrics (French translation). | Азис: Десислава baby
, Деси Слава: Само тези дни които...
03:31
video played 425 times
added 8 years ago
Reddit

Desi Slava & Azis - Жадувам (French translation) lyrics

BG: Азис: Десислава baby
FR: Aziz : bébé Ruth

BG: Деси Слава: Само тези дни които тебе чаках,
FR: Desi Slava : uniquement les jours où vous avez attendu,

BG: И морета от сълзи за теб изплахах.
FR: Et la mer de larmes pour vous izplahah.

BG: Азис: А-а очите си изплаках,
FR: Aziz : Ah mes yeux izplakah,

BG: само тебе чакам.
FR: juste vous attendez.

BG: Припев (х4):
FR: Refrain (x 4) :

BG: Азис: Жадувам,
FR: Aziz : Crave,

BG: Деси Слава: умирам
FR: Desi Slava : succomber

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
FR: Aziz et Desi Slava : encore une fois qu'ils ont.

BG: Деси Слава: О-о-о-о ооо
FR: Desi Slava : oh-oh-oh-oh ohh

BG: Азис: Мислиш ли за мен както аз за тебе.
FR: Aziz : vous pensez que vous savez sur moi comme je le fais pour toi.

BG: Всеки божи ден искам да си с мене.
FR: Chaque jour je veux être avec moi.

BG: Азис: А-а.
FR: Aziz : Ah.

BG: Деси Слава: Очите си изплаках,
FR: Desi Slava : vos yeux izplakah,

BG: Азис: А-а.
FR: Aziz : Ah.

BG: Деси Слава: само тебе чакам.
FR: Desi Slava : vous attendez.

BG: Припев (х4):
FR: Refrain (x 4) :

BG: Азис: Жадувам,
FR: Aziz : Crave,

BG: Деси Слава: умирам
FR: Desi Slava : succomber

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
FR: Aziz et Desi Slava : encore une fois qu'ils ont.

BG: Азис: Абе ставаш.
FR: Aziz : Abe sucer.

BG: Деси Слава: Моля?!
FR: Desi Slava : s'il vous plaît? !

BG: Азис: А-а.Очите си изплаках,
FR: Aziz: a. vos yeux izplakah,

BG: А-а. Само тебе чакам.
FR: A-a. Juste vous attendez.

BG: Азис: А-а. Деси Слава:Очите си изплаках,
FR: Aziz : Ah. Desi Slava : vos yeux izplakah,

BG: Азис: А-а.Само тебе чакам.
FR: Aziz : juste vous attendez à a..

BG: Припев (х4):
FR: Refrain (x 4) :

BG: Азис: Жадувам,
FR: Aziz : Crave,

BG: Деси Слава: умирам
FR: Desi Slava : succomber

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
FR: Aziz et Desi Slava : encore une fois qu'ils ont.