Artist: 
Search: 
 - Desi Slava & Azis - Жадувам lyrics (English translation). | Азис: Десислава baby
, Деси Слава: Само тези дни които...
03:31
video played 425 times
added 8 years ago
Reddit

Desi Slava & Azis - Жадувам (English translation) lyrics

BG: Азис: Десислава baby
EN: Aziz: Desislava baby

BG: Деси Слава: Само тези дни които тебе чаках,
EN: Desi Slava: Only those days that you čakah,

BG: И морета от сълзи за теб изплахах.
EN: And seas of tears for you izplahah.

BG: Азис: А-а очите си изплаках,
EN: Aziz: a-and your eyes izplakah,

BG: само тебе чакам.
EN: just you wait.

BG: Припев (х4):
EN: Chorus (h4):

BG: Азис: Жадувам,
EN: Aziz: Žaduvam,

BG: Деси Слава: умирам
EN: Desi Slava: die

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
EN: Aziz and Desi Slava: again they got.

BG: Деси Слава: О-о-о-о ооо
EN: Desi Slava: oh-oh-oh-oh ooo

BG: Азис: Мислиш ли за мен както аз за тебе.
EN: Aziz: do you think about me as I for you.

BG: Всеки божи ден искам да си с мене.
EN: Each day God I want to with me.

BG: Азис: А-а.
EN: Aziz: a-a.

BG: Деси Слава: Очите си изплаках,
EN: Desi Slava: your eyes izplakah,

BG: Азис: А-а.
EN: Aziz: a-a.

BG: Деси Слава: само тебе чакам.
EN: Desi Slava: just you wait.

BG: Припев (х4):
EN: Chorus (h4):

BG: Азис: Жадувам,
EN: Aziz: Žaduvam,

BG: Деси Слава: умирам
EN: Desi Slava: die

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
EN: Aziz and Desi Slava: again they got.

BG: Азис: Абе ставаш.
EN: Aziz: Abe turn you into.

BG: Деси Слава: Моля?!
EN: Desi Slava: Please?!

BG: Азис: А-а.Очите си изплаках,
EN: Aziz: a-a. eyes izplakah,

BG: А-а. Само тебе чакам.
EN: A-a. Just you wait.

BG: Азис: А-а. Деси Слава:Очите си изплаках,
EN: Aziz: a-a. Desi Slava: your eyes izplakah,

BG: Азис: А-а.Само тебе чакам.
EN: Aziz: a-a. Only you wait.

BG: Припев (х4):
EN: Chorus (h4):

BG: Азис: Жадувам,
EN: Aziz: Žaduvam,

BG: Деси Слава: умирам
EN: Desi Slava: die

BG: Азис И Деси Слава: отново да те имам.
EN: Aziz and Desi Slava: again they got.