Artist: 
Search: 
Desi Slava - Не Си Ми Спешен lyrics (Chinese translation). | Страстта във мен се активира
, и тръгват двете ми ръце.
,...
03:13
video played 944 times
added 8 years ago
Reddit

Desi Slava - Не Си Ми Спешен (Chinese translation) lyrics

BG: Страстта във мен се активира
ZH: 在我的激情被激活

BG: и тръгват двете ми ръце.
ZH: 并留下我的双手。

BG: Докосвам тялото си жадно.
ZH: Dokosvam 我的身体正在热切地。

BG: Искам го сега. Ще го направя сама.
ZH: 我现在想要了。会做它本身。

BG: О-о-о Ben..
ZH: 噢噢,Ben...

BG: О-о-о Will..
ZH: 噢噢"… …

BG: Припев: (x2)
ZH: 合唱: (x2)

BG: Не си ми спешен,
ZH: 不是我其迫切

BG: ръцете знаят как.
ZH: 手知道如何。

BG: По пътя грешен
ZH: 在错误的路上

BG: ще мина пак и пак...
ZH: 会是又一次我...

BG: O-o-o Brad Pitt..
ZH: O-o-o 布莱德彼特...

BG: Без теб самотна, няма как.
ZH: 没有你,孤独不怎样。

BG: Не си ми спешен ти сега
ZH: 它不我紧急你现在

BG: Ръцете знаят накъде отиват,
ZH: 手知道他们走到哪里,

BG: когато искам мога и сама.
ZH: 当我想我是孤独的。

BG: О-о-о Justin...
ZH: 噢噢,贾斯汀...

BG: Припев: (x2)
ZH: 合唱: (x2)

BG: Не си ми спешен,
ZH: 不是我其迫切

BG: ръцете знаят как.
ZH: 手知道如何。

BG: По пътя грешен
ZH: 在错误的路上

BG: ще мина пак и пак...
ZH: 会是又一次我...

BG: Мога и сама...
ZH: 独...

BG: О-о-о Justin...
ZH: 噢噢,贾斯汀...

BG: Припев: (x2)
ZH: 合唱: (x2)

BG: Не си ми спешен,
ZH: 不是我其迫切

BG: ръцете знаят как.
ZH: 手知道如何。

BG: По пътя грешен
ZH: 在错误的路上

BG: ще мина пак и пак...
ZH: 会是又一次我...