Artist: 
Search: 
Desi Slava - Най-Неправилният Мъж lyrics (Japanese translation). | Любов с чувство за вина.
, Не сме го искали това,
, но...
03:30
video played 1,716 times
added 7 years ago
Reddit

Desi Slava - Най-Неправилният Мъж (Japanese translation) lyrics

BG: Любов с чувство за вина.
JA: 罪悪感が大好きです。

BG: Не сме го искали това,
JA: 我々 はこのために、要求していません。

BG: но случи се , само как боли!
JA: しかし、それが起こったか、どのようにそれが痛い !

BG: Нямам право на сърцето ти.
JA: 私はないあなたの心に権利があります。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
JA: 狂気のキス、私は忘れて、

BG: че не трябва да съм с теб, но го правя.
JA: 、あなたが持っていないが、私は。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
JA: 私が選んだ間違えられた男

BG: но остана ли без теб бих умряла.
JA: しかし、私は滞在私はあなたなしで死ぬでしょう。

BG: Любов знам , че ти тежи,
JA: 愛、重量を量ることを知っています。

BG: но първи сбогом ми кажи.
JA: しかし、まず私にサヨナラを告げます。

BG: Аз не мога а-а-а.
JA: 私にできること。

BG: Пробвах сто пъти (сто пъти),
JA: 私は (100 倍) 百回を試してみました

BG: но сърцето все това грещи.
JA: 心臓 greŝi がしかし。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
JA: 狂気のキス、私は忘れて、

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
JA: 、あなたが持っていないが、私は。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
JA: 私が選んだ間違えられた男

BG: но остана ли без теб бих умряла.
JA: しかし、私は滞在私はあなたなしで死ぬでしょう。

BG: Като луд целувай ме ,
JA: 狂気をキスします。

BG: да забравя, да забравя.
JA: 忘れてください。、忘れてください。

BG: че не трябва да съм с теб.
JA: あなたがする必要はありません。

BG: Не , не трябва, но го правя.
JA: いいえ、あなた don't が私はしないでください。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
JA: 狂気のキス、私は忘れて、

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
JA: 、あなたが持っていないが、私は。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
JA: 私が選んだ間違えられた男

BG: но остана ли без теб бих умряла.
JA: しかし、私は滞在私はあなたなしで死ぬでしょう。