Artist: 
Search: 
Desi Slava - Най-Неправилният Мъж lyrics (English translation). | Любов с чувство за вина.
, Не сме го искали това,
, но...
03:25
video played 1,452 times
added 7 years ago
Reddit

Desi Slava - Най-Неправилният Мъж (English translation) lyrics

BG: Любов с чувство за вина.
EN: Love with a sense of guilt.

BG: Не сме го искали това,
EN: We did not like it,

BG: но случи се , само как боли!
EN: but it happened, only how it hurts!

BG: Нямам право на сърцето ти.
EN: I have no right to your heart.

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
EN: Crazy kiss me to forget

BG: че не трябва да съм с теб, но го правя.
EN: not that I need to be with you, but do it.

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
EN: The wrong man I have chosen,

BG: но остана ли без теб бих умряла.
EN: but you stuck without you I would have died.

BG: Любов знам , че ти тежи,
EN: Love I know that you weigh,

BG: но първи сбогом ми кажи.
EN: But first tell me goodbye.

BG: Аз не мога а-а-а.
EN: I can not Ah.

BG: Пробвах сто пъти (сто пъти),
EN: I tried a hundred times (hundred times)

BG: но сърцето все това грещи.
EN: but the heart still greŝi it.

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
EN: Crazy kiss me to forget

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
EN: not that I need to be with you, but do it.

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
EN: The wrong man I have chosen,

BG: но остана ли без теб бих умряла.
EN: but you stuck without you I would have died.

BG: Като луд целувай ме ,
EN: Crazy kiss me

BG: да забравя, да забравя.
EN: forget, to forget.

BG: че не трябва да съм с теб.
EN: not that I need to be with you.

BG: Не , не трябва, но го правя.
EN: No, you do not need, but do it.

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
EN: Crazy kiss me to forget

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
EN: not that I need to be with you, but do it.

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
EN: The wrong man I have chosen,

BG: но остана ли без теб бих умряла.
EN: but you stuck without you I would have died.