Artist: 
Search: 
Desi Slava - Най-Неправилният Мъж lyrics (Chinese translation). | Любов с чувство за вина.
, Не сме го искали това,
, но...
03:30
video played 1,136 times
added 7 years ago
by babyme
Reddit

Desi Slava - Най-Неправилният Мъж (Chinese translation) lyrics

BG: Любов с чувство за вина.
ZH: 爱的内疚感。

BG: Не сме го искали това,
ZH: 我们不喜欢它,

BG: но случи се , само как боли!
ZH: 但它发生了,只有它伤 !

BG: Нямам право на сърцето ти.
ZH: 我没有向你的心的权利。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
ZH: 狂怒地 celuvaj 我忘了,

BG: че не трябва да съм с теб, но го правя.
ZH: 这不应该我伴着你,但我做的。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
ZH: 我选择了,最不正确人

BG: но остана ли без теб бих умряла.
ZH: 但仍然没有你我死了。

BG: Любов знам , че ти тежи,
ZH: 爱知道你有多重

BG: но първи сбогом ми кажи.
ZH: 但第一次对我说再见。

BG: Аз не мога а-а-а.
ZH: 我做的不是我一-一-一。

BG: Пробвах сто пъти (сто пъти),
ZH: 我尝试了几百倍 (一百倍)

BG: но сърцето все това грещи.
ZH: 但心却不过,greŝi。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
ZH: 狂怒地 celuvaj 我忘了,

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
ZH: 这不应该我伴着你,但我做的。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
ZH: 我选择了,最不正确人

BG: но остана ли без теб бих умряла.
ZH: 但仍然没有你我死了。

BG: Като луд целувай ме ,
ZH: 狂怒地 celuvaj 我

BG: да забравя, да забравя.
ZH: 要忘了,忘了。

BG: че не трябва да съм с теб.
ZH: 这不应该和你在一起。

BG: Не , не трябва, но го правя.
ZH: 不,不,但是我做的。

BG: Като луд целувай ме , да забравя,
ZH: 狂怒地 celuvaj 我忘了,

BG: че не трябва да съм с теб,но го правя.
ZH: 这不应该我伴着你,但我做的。

BG: Най - неправилния мъж съм избрала,
ZH: 我选择了,最不正确人

BG: но остана ли без теб бих умряла.
ZH: 但仍然没有你我死了。