Artist: 
Search: 
Desi Slava - Любимата Mи Gрешка lyrics (English translation). | Помниш ли веднъж като ми каза,
, че от тебе трябва да се...
03:04
video played 1,257 times
added 7 years ago
Reddit

Desi Slava - Любимата Mи Gрешка (English translation) lyrics

BG: Помниш ли веднъж като ми каза,
EN: Remember once you said

BG: че от тебе трябва да се пазя,
EN: that you need to protect

BG: но аз не те послушах
EN: but I didn't listen

BG: и напук в живота си те пуснах.
EN: and in defiance in their lives they ran.

BG: Беше прав,но моля те мълчи си,
EN: He was right, but please shut up,

BG: най-любимата ми грешка ти си
EN: my favorite mistake you're

BG: и без тебе повече боли.
EN: and without you more hurt.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Целувай ме и нека да забравя
EN: Kiss me and let me forget

BG: за болката,която ме изгаря.
EN: for the pain that burns me.

BG: Целувай ме и аз ще стана лава,
EN: Kiss me and I'll become a lava

BG: ще се разлея в тебе и ще те стопя.
EN: will spill in thee and will they fuse.

BG: Каза ми,че ти не си за мене,
EN: You told me that you're not for me,

BG: каза,че душата ще ми вземеш,
EN: He said, take my soul,

BG: но как да те напусна
EN: But how can I leave you

BG: като винаги съм непослушна !?
EN: as I'm always naughty!?

BG: Беше прав,но моля те мълчи си,
EN: He was right, but please shut up,

BG: най-любимата ми грешка ти си
EN: my favorite mistake you're

BG: и без тебе повече боли.
EN: and without you more hurt.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Нека да забравя,нека да забравя
EN: Let's forget, let's forget

BG: болката,която,която ме изгаря.
EN: the pain that burns me.

BG: Нека да забравя....болката,която...
EN: Let's forget it.the pain that ...

BG: която ме изгаря.
EN: that burns me.

BG: Припев:
EN: Chorus: