Artist: 
Search: 
Demis Roussos - My Friend The Wind lyrics (Bulgarian translation). | My friend the wind will come from the hills
, When dawn will rise, he'll wake me again
, My friend...
03:57
video played 977 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Demis Roussos - My Friend The Wind (Bulgarian translation) lyrics

EN: My friend the wind will come from the hills
BG: Моят приятел вятърът ще дойде от хълмовете

EN: When dawn will rise, he'll wake me again
BG: Когато зората ще се повиши, той ще ме събуди отново

EN: My friend the wind will tell me a secret
BG: Моят приятел вятър ще ми кажете една тайна

EN: He shares with me, he shares with me
BG: Той споделя с мен, той споделя с мен

EN: My friend the wind will come from the north
BG: Моят приятел вятърът ще дойде от север

EN: With words of love, she whispered for me
BG: С думите на любовта тя прошепна за мен

EN: My friend the wind will say she loves me
BG: Моят приятел вятърът ще кажа, тя ме обича

EN: And me alone, and me alone
BG: И ме на мира и аз сам

EN: I'll hear her voice and the words
BG: Аз ще чуя гласа си и думите

EN: That he brings from Helenimou
BG: Че той носи от Helenimou

EN: Sweet as a kiss are the songs of Aghapimou
BG: Сладко като целувка са песните на Aghapimou

EN: Soft as the dew is the touch of Manoulamou
BG: Мека като роса е докосването на Manoulamou

EN: Oh oh oh
BG: О о о

EN: We'll share a dream where I'm never away from Helenimou
BG: Ние ще споделят една мечта, където съм никога от Helenimou

EN: Blue are the days like the eyes of Aghapimou
BG: Сините са дните като очите на Aghapimou

EN: Far from the world will I live with Manoulamou
BG: От света ще живее с Manoulamou

EN: Oh oh oh
BG: О о о

EN: My friend the wind go back to the hills
BG: Моят приятел вятъра се върнете към хълмовете

EN: And tell my love a day will soon come
BG: И кажи ми любов скоро ще дойде ден

EN: Oh friendly wind you tell her a secret
BG: О приятелски вятър вие й тайна

EN: You know so well, oh you know so well
BG: Вие знаете така добре, о знаеш така добре

EN: My friend the wind will come from the north
BG: Моят приятел вятърът ще дойде от север

EN: With words of love, she whispered for me
BG: С думите на любовта тя прошепна за мен

EN: My friend the wind will say she loves me
BG: Моят приятел вятърът ще кажа, тя ме обича

EN: And me alone, and me alone
BG: И ме на мира и аз сам

EN: I'll hear her voice and the words
BG: Аз ще чуя гласа си и думите

EN: That he brings from Helenimou
BG: Че той носи от Helenimou

EN: Sweet as a kiss are the songs of Aghapimou
BG: Сладко като целувка са песните на Aghapimou

EN: Soft as the dew is the touch of Manoulamou
BG: Мека като роса е докосването на Manoulamou

EN: Oh oh oh
BG: О о о

EN: We'll share a dream where I'm never away from Helenimou
BG: Ние ще споделят една мечта, където съм никога от Helenimou

EN: Blue are the days like the eyes of Aghapimou
BG: Сините са дните като очите на Aghapimou

EN: Far from the world will I live with Manoulamou
BG: От света ще живее с Manoulamou

EN: Oh oh oh
BG: О о о

EN: La la la .... Helenimou
BG: Ла ла ла... Helenimou

EN: La la la .... Aghapimou
BG: Ла ла ла... Aghapimou

EN: La la la .... Manoulamou
BG: Ла лала... Manoulamou

EN: La la la .... Helenimou
BG: Ла ла ла... Helenimou

EN: La la la .... Aghapimou
BG: Ла ла ла... Aghapimou

EN: La la la .... Manoulamou
BG: Ла ла ла... Manoulamou