Artist: 
Search: 
Reddit

Demir Demirkan - Dünyanin Yollari lyrics

Hergün yeni bir kabus,
Ben ayný ben sessizce bu yollardan geçerken.
Kalbim aðýr bir yük,
Kuru dudaklarým cevapsýz sorularý sorarken.
Ýçimden seslenen bir baþka ben meydan okuyor,
Kalk git diyor, Gücün varsa kendin ol
Tek bildiðim bu yolda yine yanlýzým sonunda.
Yüzler ayný, isimler baþka, dünyanýn yollarýnda.
Yanlýþlarým masum ellerimde kir.
Göz yummaktan yorgun gözlerim.
Sessizce bu yollardan geçerken
Yanlýzca tanrýdan yardým dilerim.
Sebepsiz, anlamsýz amaçlar uðrunda teslim olmadan,
Yaralanmadan Gücün varsa kendin ol.