Artist: 
Search: 
Delta Goodrem - Innocent Eyes lyrics (Bulgarian translation). | Do you remember when you where seven?
, And the only thing that you wanted to do
, Was show your mum...
03:56
video played 30 times
added 4 years ago
Reddit

Delta Goodrem - Innocent Eyes (Bulgarian translation) lyrics

EN: Do you remember when you where seven?
BG: Помниш ли, когато ви когато седем?

EN: And the only thing that you wanted to do
BG: И единственото нещо, което сте искали да направите

EN: Was show your mum that you could play the piano
BG: Е шоу си майка, че може да свири на пиано

EN: Ten years have passed
BG: Десет години са минали

EN: And the one thing that lasts
BG: И едно нещо, което продължава

EN: Is that same old song that we played along and made my mumma cry
BG: Е тази същата стара песен, че играхме и прави вика ми mumma

EN: I miss those days and I miss those ways
BG: Липсва ми тези дни и аз пропускам тези начини

EN: When I got lost in fantasies
BG: Когато се изгуби в фантазии

EN: In a cartoon land of mysteries
BG: В Картун земя на мистерии

EN: In a place you won't grow old in a place you won't feel cold and I'll sing
BG: На място, вие няма да остарее на място, вие няма да се чувстват студ и ще пея

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Seems I'm lost in my reflection
BG: Изглежда аз съм изгубени в моята отражение

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Find a star for my direction
BG: Намери една звезда за моята посока

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: For the little girl inside who won't just hide
BG: За малко момиченце в които просто няма да скрие

EN: Don't let me see mistakes and lies
BG: Не да ме видите грешки и лъжи

EN: Let me keep my faith and innocent eyes
BG: Нека да запази моята вяра и невинни очи

EN: My innocent eyes
BG: Невинни очи

EN: Do you remember when you were fifteen?
BG: Помниш ли, когато сте били петнадесет?

EN: And the kids at school called you a fool 'cause you took the chance to dream
BG: И на децата в училище ви призова глупак, защото сте се възможност да мечтаят

EN: In the time that's past and the one thing that lasts
BG: Във времето, което е минало и едно нещо, което продължава

EN: Is that same old song that we played along and made my daddy cry
BG: Е тази същата стара песен, че играхме и прави моя татко ВиК

EN: I miss those days and I miss those ways
BG: Липсва ми тези дни и аз пропускам тези начини

EN: When I got lost in fantasies
BG: Когато се изгуби в фантазии

EN: In a cartoon land of mysteries
BG: В Картун земя на мистерии

EN: In a place you won't grow old in a place you won't feel cold and I'll sing
BG: На място, вие няма да остарее на място, вие няма да се чувстват студ и ще пея

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Seems I'm lost in my reflection
BG: Изглежда аз съм изгубени в моята отражение

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Find a star for my direction
BG: Намери една звезда за моята посока

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: For the little girl inside who won't just hide
BG: За малко момиченце в който не простоСкрий

EN: Don't let me see mistakes and lies
BG: Не да ме видите грешки и лъжи

EN: Let me keep my faith and innocent eyes
BG: Нека да запази моята вяра и невинни очи

EN: My innocent eyes
BG: Невинни очи

EN: Under my feeling under my skin
BG: Под моето усещане под кожата ми

EN: Under the thoughts from within
BG: Под мисли от вътре

EN: Learning the subtext
BG: Учене подтекст

EN: Of the mind
BG: На ума

EN: See creation how where defined
BG: Вижте Създаване как когато определени

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Seems I'm lost in my reflection
BG: Изглежда аз съм изгубени в моята отражение

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: Find a star for my direction
BG: Намери една звезда за моята посока

EN: Da da da da da da da da da da da da
BG: Da da da da da da da da da da da da

EN: For the little girl inside who won't just hide
BG: За малко момиченце в които просто няма да скрие

EN: Don't let me see mistakes and lies
BG: Не да ме видите грешки и лъжи

EN: Let me keep my faith and innocent eyes
BG: Нека да запази моята вяра и невинни очи

EN: My innocent eyes
BG: Невинни очи