Artist: 
Search: 
Delirium - Silence (feat. Sarah Mclachlan) lyrics (Bulgarian translation). | Give me release 
, Witness me 
, I am outside 
, Give me peace 
, 
, Heaven holds a sense of wonder...
04:20
video played 1,938 times
added 6 years ago
Reddit

Delirium - Silence (feat. Sarah Mclachlan) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Give me release
BG: Дайте ми съобщение

EN: Witness me
BG: Свидетел ми

EN: I am outside
BG: Аз съм извън

EN: Give me peace
BG: Да ми даде мира

EN: Heaven holds a sense of wonder And I wanted to
BG: Небето притежава чувство за чудо и ми се искаше да

EN: believe that I'd get caught up
BG: Вярвам, че аз ще се хванат

EN: When the rage in me subsides
BG: Когато ярост в мен стихва

EN: Passion chokes the flower
BG: Страст дросели цвете

EN: until she cries no more
BG: докато тя плаче не повече

EN: Possesing all the beauty
BG: Притежаващи всички красотата

EN: hungry still for more
BG: гладни още повече

EN: Heaven holds a sense of wonder And I wanted to
BG: Небето притежава чувство за чудо и ми се искаше да

EN: believe that I'd get caught up
BG: Вярвам, че аз ще се хванат

EN: When the rage in me subsides
BG: Когато ярост в мен стихва

EN: In this white wave I am sinking in this silence
BG: В тази бяла вълна аз съм потъване в тази тишина

EN: In this white wave...in this silence...I believe
BG: В тази бяла вълна в това мълчание......Вярвам, че

EN: I can't help longing
BG: Аз не мога да помогна копнеж

EN: comfort me
BG: ме утешават

EN: I can't hold it all in"
BG: Аз не мога да го държат всичко в "

EN: if you won't let me
BG: Ако не да ме

EN: Heaven holds a sense of wonder And I wanted to
BG: Небето притежава чувство за чудо и ми се искаше да

EN: believe that I'd get caught up
BG: Вярвам, че аз ще се хванат

EN: When the rage in me subsides
BG: Когато ярост в мен стихва

EN: In this white wave I am sinking in this silence
BG: В тази бяла вълна аз съм потъване в тази тишина

EN: In this white wave...in this silence...I believe
BG: В тази бяла вълна в това мълчание......Вярвам, че

EN: I have seen you...in this white wave you are silent
BG: Аз съм те виждал... в тази бяла вълна сте мълчи

EN: you are breathing in this white wave...I am free
BG: да дишате в тази бяла вълна...Аз съм свободен