Artist: 
Search: 
Delerium - Duende lyrics (Bulgarian translation). | Bleak desolation In a beam of Sun Scraping as I crawl (Your heart can't
, hear me)
, Tearing...
04:19
video played 893 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Delerium - Duende (Bulgarian translation) lyrics

EN: Bleak desolation In a beam of Sun Scraping as I crawl (Your heart can't
BG: Мрачно опустошение в сноп от слънцето Scraping както обхождането не може (сърцето ви да

EN: hear me)
BG: ме чуе)

EN: Tearing bruising fall (Your hands can't hear me)
BG: Разкъсване на синини есен (ръцете ви не може да ме чуе)

EN: Thirsting raging blind (Your eyes can't hear me)
BG: Thirsting бушуват слепи (очите ви не може да ме чуе)

EN: Racing against time (Your arms can't hear me)
BG: Надбягвания с времето (ръцете си не може да ме чуе)

EN: Like an angel you'll come In a dream, precious one (And) Make me
BG: Като ангел ще дойде в съня, скъпоценни един (и) да ме

EN: beautifully numb
BG: красиво вцепенен

EN: Desperate panicked calls (The wind can't hear me)
BG: Отчаяни паника повиквания (вятърът не може да ме чуе)

EN: Muffled weak and small (The sand can't hear me)
BG: Приглушен слаби и малки (пясък не може да ме чуе)

EN: Pleading, groping hands (The truth can't hear me)
BG: Пледоарии, опипвал ръце (истината не може да ме чуе)

EN: Bleeding in the sand (Your heart can't hear me)
BG: Кървене в пясъка (сърцето си не може да ме чуе)

EN: Bleak desolation In a beam of sun Like an angel you'll come in a dream,
BG: Мрачни опустошение в сноп от слънцето като ангел ще дойде в съня,

EN: blessed one (And)
BG: благословен един (и)

EN: Make me joyfully numb
BG: Ме направи радостно вцепенен

EN: Razor fingers cling (The wind can't hear me)
BG: Бръснач пръстите придържам (вятърът не може да ме чуе)

EN: Piercing demons sing (The sand can't hear me)
BG: Пиърсинг демони пеят (пясък не може да ме чуе)

EN: Twisting hollow Hell (The truth can't hear me)
BG: Усукване кухи ада (истината не може да ме чуе)

EN: Burning blisters swell (Your heart can't hear me)
BG: Изгарянето на мехури надуе (сърцето си не може да ме чуе)

EN: Sharp cut aching breath (Your arms can't hear me)
BG: Рязко намали болки в дъх (ръцете си не може да ме чуе)

EN: Choking scent of death (Your hands can't hear me)
BG: Задушаване мирис на смърт (ръцете ви не може да ме чуе)

EN: Gruelling jaw-bone grind (Your eyes can't hear me)
BG: Мъчителен челюст мелене (очите ви не може да ме чуе)

EN: Cursed by my own mind (Your heart can't hear me)
BG: Проклет от собствения си ум (сърцето си не може да ме чуе)