Artist: 
Search: 
Reddit

Deja Vu - Face Down Ass Up lyrics

(ah)
(mmm)
(ah)

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Ah make me cum baby
Make me cum baby
Ah make me cum by
Ooh I like it that way
Ah make me cum baby
make me cum baby
Ah make me cum ooooh

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

(mmm) we like to

Ah make me cum baby
Make me cum baby
Ah make me cum baby
Ooh I like that way
Ah make me cum baby
make me cum baby
Ah make me cum ooooh

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck

Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like to fuck
Face down ass up that's the way we like it