Artist: 
Search: 
Deep Purple - Child In Time lyrics (Bulgarian translation). | The story of a loser - it could be you.
, 
, Sweet child in time youll see the line
, The line thats...
09:34
video played 2,438 times
added 8 years ago
by viel07
Reddit

Deep Purple - Child In Time (Bulgarian translation) lyrics

EN: The story of a loser - it could be you.
BG: Историята на един губещ - тя може да ви бъде.

EN: Sweet child in time youll see the line
BG: Сладки дете във времето, ще видите линия

EN: The line thats drawn between the good and the bad
BG: Реда, между доброто и злото

EN: See the blind man shooting at the world
BG: Вижте слепец, стрелба по света

EN: Bullets flying taking toll
BG: Куршуми летят като се отразява

EN: If youve been bad, lord I bet you have
BG: Ако сте били лошо, Господ, сигурен съм, че има

EN: And youve been hit by flying lead
BG: И вие сте бил ударен от плаващи олово

EN: Youd better close your eyes and bow your head
BG: Youd по-добре затворете очите си и преклонете главите си

EN: And wait for the ricochet
BG: И изчакайте за рикошет