Artist: 
Search: 
Deep Forest - Sweet Lullaby lyrics (Chinese translation). | Sasi sasi o to aro aro
, O angi si nau boroi amu
, Ni ma oe e fasi korona
, Dolali dasa na, lao dai...
04:42
video played 1,097 times
added 8 years ago
by nestor
Reddit

Deep Forest - Sweet Lullaby (Chinese translation) lyrics

ZH: Sasi sasi o to aro aro
ZH: Aro 阿罗萨克逊人德国人

ZH: O angi si nau boroi amu
ZH: 安吉和瑙贝格利阿拉伯马格里布联盟

ZH: Ni ma oe e fasi korona
ZH: Ni 我 oe e 美利奴卡罗纳

ZH: Dolali dasa na, lao dai afuimae
ZH: Dolali dasa na 傣族、 老挝 afuimae

ZH: Afuta guau mauri, Afuta wela inomae
ZH: Guau Afuta 停泊,Afuta 韦拉 inomae

ZH: Sasi sasi ae o angisi nau
ZH: 撒克逊人德国人 ae angisi 瑙

ZH: Boroi nima oe e fasi koro na
ZH: 贝格利尼玛 oe e 美利奴羊哥 na

ZH: Dolali dasa na, lao dai afuimae
ZH: Dolali dasa na 傣族、 老挝 afuimae

ZH: Afuta guau mauri, Afuta wela inomae
ZH: Guau Afuta 停泊,Afuta 韦拉 inomae