Artist: 
Search: 
Debarge - Rhythm Of The Night lyrics (Bulgarian translation). | When it feels like
, The world is on your shoulders
, And all of the madness
, Has got you goin'...
03:52
video played 756 times
added 6 years ago
Reddit

Debarge - Rhythm Of The Night (Bulgarian translation) lyrics

EN: When it feels like
BG: Когато тя се чувства като

EN: The world is on your shoulders
BG: В света е на раменете си

EN: And all of the madness
BG: И всички от лудостта

EN: Has got you goin' crazy
BG: Има ли ви става луд

EN: It's time to get out
BG: Време е да се измъкнем

EN: Step out into the street
BG: Излязат на улицата

EN: Where all of the action
BG: Където всички действия

EN: Is right there at your feet,
BG: Е точно там на краката си,

EN: Well
BG: Ами

EN: I know a place where we can
BG: Аз знам едно място, където можем да

EN: Dance the whole night away
BG: Танци цяла нощ

EN: Underneath the electric stars
BG: Под електрически звезди

EN: Just come with me and we can
BG: Просто идват с мен и ние можем да

EN: Shake your blues right away
BG: Разклатете си блус веднага

EN: You'll be doin fine once the music starts, oh!
BG: Ще се правиш добре след като музиката започва, о!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: To the beat of the rhythm of the night
BG: В ритъма на ритъма на нощта

EN: Dance until the morning light
BG: Танци до сутринта светлина

EN: Forget about the worries on your mind
BG: Забравете за тревогите на ума си

EN: We can leave them all behind
BG: Можем да ги оставите всичко зад

EN: To the beat of the rhythm of the night..
BG: В ритъма на ритъма на нощта...

EN: Oohh the rhythm of the night, ooohh yeah
BG: Oohh ритъма на нощта, ooohh да

EN: Look out on the street now
BG: Внимавай на улицата сега

EN: The party's just beginning
BG: Партията е само началото

EN: The music's playing
BG: Възпроизвеждане на музика

EN: A celebration's starting
BG: На празник започва

EN: Under the streetlights
BG: Под уличните лампи

EN: The scene is being set
BG: На сцената е настроен

EN: A night for romance
BG: Една нощ за романтика

EN: A night you won't forget, so
BG: Една нощ, вие няма да забравя, така

EN: Come join the fun
BG: Елате на шега

EN: This ain't no time to be staying home
BG: Това не е време да остана вкъщи

EN: Mmm, there's too much going on, oh!
BG: Ммм има прекалено много става, о!

EN: Tonight is gonna be a night like you've never known
BG: Тази вечер ще бъде една нощ като никога не сте известни

EN: We're gonna have a good time the whole night long, oh!
BG: Ние ще имат достатъчно време цяла нощ дълго, о!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Come join the fun
BG: Елате на шега

EN: This ain't no time to be staying home
BG: Това не е време да остана вкъщи

EN: Mmm, there's too much going on...oh!
BG: Ммм, има прекалено много става... oh!

EN: Tonight is gonna be a night like you've never known
BG: Тази вечер ще бъде една нощ като никога не сте известни

EN: We're gonna have a good time the whole night long, oh!
BG: Ние ще имат достатъчно време цяла нощ дълго, о!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Oohh baby, aww darlin, oohhh baby, wooooooooo
BG: Oohh бебе, о Мила, oohhh бебе,wooooooooo

EN: la la la la la la la
BG: ла ла ла ла ла ла ла

EN: La la la la la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла

EN: The music's playin!
BG: Музиката свири!

EN: It's a celebration!
BG: Това е празник!

EN: The music's playin, everybody dance!
BG: Музиката свири, всички танцуват!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]