Artist: 
Search: 
David Guetta - Distortion (feat. Lady Gaga) lyrics (Bulgarian translation). | Let me hear the beat
, it just keeps going ha?
, ohh it's fast
, can u slow it down, a little bit?
,...
02:28
video played 1,084 times
added 8 years ago
Reddit

David Guetta - Distortion (feat. Lady Gaga) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Let me hear the beat
BG: Нека чуя в ритъма

EN: it just keeps going ha?
BG: Тя просто продължава да става ха?

EN: ohh it's fast
BG: о, това е бързо

EN: can u slow it down, a little bit?
BG: може да u го забави, малко?

EN: I could use a little more rythm
BG: Да използвам малко повече ритъм

EN: knock a little louder sugar
BG: чукам малко силно захар

EN: yeah that's really bad
BG: да това е много лошо

EN: nothings change, nothings change, nothings change
BG: nothings промяна, промяна на нищо, нищо промяна

EN: but everything must change!
BG: но всичко трябва да се промени!

EN: there we go...
BG: там отиваме...

EN: now we're doin something
BG: Сега ние сме правиш нещо

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: a little distortion in my left ear
BG: малко изкривяване в лявото ухо

EN: a little distortion, tell me can't you hear?
BG: малко изкривяване, Кажи ми не може да чуете?

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: it feels good to me, makes me feel alright
BG: Тя се чувства добре до мен, кара ме да се чувствам добре

EN: it feels good to me, makes my burdens light
BG: Тя се чувства добре до мен, прави ми тежести светлина

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: a little distortion in my left ear
BG: малко изкривяване в лявото ухо

EN: a little distortion, tell me can't you hear?
BG: малко изкривяване, Кажи ми не може да чуете?

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: it feels good to me, makes me feel alright
BG: Тя се чувства добре до мен, кара ме да се чувствам добре

EN: it feels good to me, makes my burdens light
BG: Тя се чувства добре до мен, прави ми тежести светлина

EN: a little distortion
BG: малко изкривяване

EN: it feels good to me, makes me feel alright
BG: Тя се чувства добре до мен, кара ме да се чувствам добре

EN: it feels good to me, makes my burdens light
BG: Тя се чувства добре до мен, прави ми тежести светлина

EN: it feel goo-----------d
BG: Тя се чувстват goo---г

EN: it feels good to me, makes by burdens light
BG: Тя се чувства добре до мен, прави от тежести светлина

EN: a little distortion in my left ear
BG: малко изкривяване в лявото ухо

EN: a little distortion in me, cant you hear?
BG: малко изкривяване в мен, жаргон, чувате?

EN: a little distortion...
BG: малко изкривяване...

EN: what are you trying to do?
BG: Какво се опитвате да направите?

EN: make me deaf or something?
BG: да ме направи глухи или нещо такова?

EN: a little distortion in my left ear
BG: малко изкривяване в лявото ухо

EN: a little distortion, tell me can't you hear?
BG: малко изкривяване, Кажи ми не може да чуете?

EN: (2x)
BG: (2 x)

EN: it feels good to me, makes me feel alright
BG: Тя се чувства добре до мен, кара ме да се чувствам добре

EN: it feels good to me, makes my burdens light
BG: Тя се чувства добре до мен, прави ми тежести светлина

EN: a little distortion
BG: малко изкривяване

EN: a little distortion
BG: малко изкривяване

EN: a little distortion...
BG: малко изкривяване...

EN: oh you can't've recorded that one
BG: о не може да сте записали този един