Artist: 
Search: 
Daughtry - Life After You lyrics (Bulgarian translation). | Ten miles from town and I just broke down
, Spittin' out smoke on the side of the road
, I'm out...
03:25
video played 1,768 times
added 6 years ago
Reddit

Daughtry - Life After You (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ten miles from town and I just broke down
BG: Десет километра от град и аз просто събори

EN: Spittin' out smoke on the side of the road
BG: Заплетеба, дим от страна на пътя

EN: I'm out here alone just tryin' to get home
BG: Аз съм тук сам просто опитвам да се прибера

EN: To tell you I was wrong but you already know
BG: Да ви кажа съм сгрешил, но вече знаете

EN: Believe me I won't stop at nothin'
BG: Повярвайте ми няма да спре пред нищо

EN: To see you so I've started runnin'
BG: Да ви видя така че аз започнах четене на книги

EN: All that I'm after is a life full of laughter
BG: Всичко, което аз съм след е живот пълен смях

EN: As long as I'm laughing with you
BG: Толкова дълго, колкото аз съм смях с вас

EN: I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
BG: Аз си мисля ' че всичко, което все още въпроси е любов завинаги

EN: After the life we've been through
BG: След изтичане на срока, което преживяхме

EN: 'Cause I know there's no life after you
BG: Защото знам, че няма живот след теб

EN: Last time we talked, the night that I walked
BG: Последният път говорихме, нощта, че съм ходил

EN: Burns like an iron in the back of my mind
BG: Изгаряния като желязо в съзнанието ми

EN: I must've been high to say you and I
BG: Трябва да съм бил високо да кажа и аз

EN: Weren't meant to be and just wasting my time
BG: Не са предназначени да бъдат и просто губиш времето си

EN: Oh, why did I ever doubt you?
BG: О, защо аз някога съмнение ви?

EN: You know I would die here without you
BG: Знаете, че аз ще умра тук без теб

EN: All that I'm after is a life full of laughter
BG: Всичко, което аз съм след е живот пълен смях

EN: As long as I'm laughing with you
BG: Толкова дълго, колкото аз съм смях с вас

EN: I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
BG: Аз си мисля ' че всичко, което все още въпроси е любов завинаги

EN: After the life we've been through
BG: След изтичане на срока, което преживяхме

EN: 'Cause I know there's no life after you
BG: Защото знам, че няма живот след теб

EN: You and I, right or wrong, there's no other one
BG: Вие и аз, правилно или неправилно, няма друг един

EN: After this time I spent alone
BG: След това време прекарах сама

EN: It's hard to believe that a man with sight could be so blind
BG: Това е трудно да повярвам, че един човек с поглед може да бъде толкова сляп

EN: Thinkin' 'bout the better times, must've been outta my mind
BG: мислене "' bout по-добри времена, трябва да сте били махаме съзнанието ми

EN: So I'm runnin' back to tell you
BG: Така че аз съм тичане обратно да ви кажа

EN: All that I'm after is a life full of laughter
BG: Всичко, което аз съм след е живот пълен смях

EN: Without you God knows what I'd do
BG: Без теб Бог знае какво ще направя

EN: All that I'm after is a life full of laughter
BG: Всичко, което аз съм след е живот пълен смях

EN: As long as I'm laughing with you
BG: Толкова дълго, колкото аз съм смях с вас

EN: I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
BG: Аз си мисля ' че всичко това все още има значение, е любовтаслед

EN: After the life we've been through
BG: След изтичане на срока, което преживяхме

EN: 'Cause I know there's no life after you
BG: Защото знам, че няма живот след теб