Artist: 
Search: 
Darkness - In My Dreams lyrics (Bulgarian translation). | Dreams
, Sometimes reality, sometimes illusions
, They can come to you straight from the darkness
,...
04:12
video played 1,188 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Darkness - In My Dreams (Bulgarian translation) lyrics

EN: Dreams
BG: Мечти

EN: Sometimes reality, sometimes illusions
BG: Понякога реалността, понякога илюзии

EN: They can come to you straight from the darkness
BG: Те могат да идват да ви направо от тъмнината

EN: The evil is trying to get your soul. Dreams. Dreams
BG: Злото се опитва да получи душата си. Мечти. Мечти

EN: In my dreams
BG: В моите мечти

EN: In my fantasy
BG: В моята фантазия

EN: I can see
BG: Мога да видя

EN: All the things that will be
BG: Всички неща, които ще бъдат

EN: Rescue me
BG: Спаси ме

EN: From my fantasy
BG: От моята фантазия

EN: In my dreams, in my dreams, in my dreams
BG: В моите мечти, в моите мечти, в моите мечти

EN: Dreams come in my mind like a hurricane
BG: Сънищата идват в съзнанието ми като ураган

EN: Nine minutes from thirty in the boogyman
BG: Девет минути от тридесет в boogyman

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Събуждам се в средата на нощта

EN: My body sweats, I twist from side to side
BG: Изпотяване тялото ми, аз обрат от едната страна към другата

EN: I can't stand, I can't stand the feeling
BG: Аз не мога да понасям, не мога да понасям чувството

EN: Praying to God and I hope that I'm dreaming
BG: Молитва към Бога и аз се надявам, че аз съм сънувам

EN: My hands are bleeding, heads are bleeding
BG: Ръцете ми са кървене, глави са кървене

EN: Lookin' to my mom and she starts screaming
BG: Гледаш с майка ми и тя започва да крещи

EN: What's going on, I can't stand the feeling
BG: Какво се случва, аз не мога да понасям чувството

EN: Turn my heads and I see my face in the ceiling
BG: Обърна ми глави и виждам лицето си в тавана

EN: Each and every night, different faces
BG: Всяка нощ, различни лица

EN: I'm the man in my dream in different places
BG: Аз съм човек в съня си на различни места

EN: Yes I'm lost and scared of the illusion
BG: Да аз съм загубил и уплашен на илюзията

EN: My mind is full, full of confusion
BG: Умът ми е пълен, пълен с объркване

EN: My body hurts, I twist from side to side
BG: Тялото ми боли, аз обрат от едната страна към другата

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Събуждам се в средата на нощта

EN: Dreams. They went into my soul
BG: Мечти. Те влязоха в душата ми

EN: They give you plseasure till you I lose control
BG: Те ви дават plseasure докато губя контрол

EN: I can't sleep 'cause I got fear fear
BG: Аз не мога да спя, защото аз имам страх страх

EN: I got fear of the things that I hear
BG: Аз имам страх от нещата, които чувам

EN: Who's gonna be the one who helps from myself
BG: Кой ще бъде този, който помага от себе си

EN: I need somebody, I need help
BG: Имам нужда от някой, имам нужда от помощ

EN: My body's flyins, body's flyin
BG: Тялото ми flyins, тялото на flyin

EN: Just be a friend and I and I
BG: Просто да бъде приятел и аз и аз

EN: Rescue me, rescue me. Oh come on rescue me
BG: Спаси ме, спаси ме. О идват на помощ ми

EN: I'm on a road, on a road to nowhere
BG: Аз съм на път, на път за никъде

EN: I'm on a roll, alone, where's my teddy bear
BG: Аз съм на топа, сам, къде е моята Тедимечка

EN: I can see you tonight 'cause I got fear
BG: Мога да ви видя тази вечер, защото аз имам страх

EN: Somebody's screamin' loud and clear
BG: Някой крещи силно и ясно

EN: I get shot and twist from side to side
BG: Се снима и обрат от страна до страна

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Събуждам се в средата на нощта