Artist: 
Search: 
Dan Hartman - I Can Dream About You lyrics (Bulgarian translation). | No more timing each tear that falls from my eyes
, I'm not hiding the remedy to cure this old heart...
04:26
video played 1,121 times
added 6 years ago
Reddit

Dan Hartman - I Can Dream About You (Bulgarian translation) lyrics

EN: No more timing each tear that falls from my eyes
BG: Няма повече времето всяка сълза, която пада от очите ми

EN: I'm not hiding the remedy to cure this old heart of mine
BG: Аз не съм се крие remedy да лекува този стар мое сърце

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: I can dream about you
BG: Аз да си мечтаеш за теб

EN: If I can't hold you tonight
BG: Ако не може да те прегърна тази вечер

EN: I can dream about you
BG: Аз да си мечтаеш за теб

EN: You know how to hold me just right
BG: Вие знаете как да ме държат прав прав

EN: REPEAT CHORUS
BG: ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ

EN: Moving sidewalks, I don't see under my feet
BG: Подвижни тротоари, не виждам под краката ми

EN: Climbing up from down here below where the streets see
BG: Катерене нагоре от тук по-долу, където видите по улиците

EN: me lonely for you.
BG: ми самотни за вас.

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: I can dream about you
BG: Аз да си мечтаеш за теб

EN: I'm gonna press my lips against you and hold you tight to me
BG: Аз отивам да натиснете устните ми срещу вас и ви държи здраво за мен

EN: I can dream about you
BG: Аз да си мечтаеш за теб

EN: You know you got me spellbound what else can it be
BG: Знаеш ли ти ме омагьосан какво друго може да бъде

EN: Moving sidewalks, I don't see under my feet
BG: Подвижни тротоари, не виждам под краката ми

EN: Climbing up from the pain in my heart 'cause it's you that I need.
BG: Катерене нагоре от болката в сърцето ми, защото това е, че имам нужда.

EN: I don't understand it
BG: Аз не го разбирам

EN: I can't keep my mind off loving you
BG: Не мога да запазя ума разстояние те обичам

EN: Ooo, now baby, I'm caught up in the magic I see in you
BG: Ооо, сега скъпа, аз съм уловен в магията, което виждам в теб

EN: There's one thing to do
BG: Има едно нещо да се направи

EN: [CHORUS TWICE TO FADE]
BG: [ПРИПЕВА ДВА ПЪТИ ДА ИЗБЛЕДНЯВАТ]