Artist: 
Search: 
Dan Balan - Justify Sex lyrics (Bulgarian translation). | I see....
, Lips are fighting
, Clothes are falling
, Are falling...are falling.
, I see....
,...
04:13
video played 683 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Dan Balan - Justify Sex (Bulgarian translation) lyrics

EN: I see....
BG: Виждам...

EN: Lips are fighting
BG: Устните се борят

EN: Clothes are falling
BG: Дрехите са включени

EN: Are falling...are falling.
BG: Падат... падат.

EN: I see....
BG: Виждам...

EN: Hearts are fighting
BG: Сърца се борят

EN: We keep on falling
BG: Ние от, попадащи

EN: On falling...on falling.
BG: На..., попадащи на падане.

EN: Listen...
BG: Слушайте...

EN: This is the sound of love
BG: Това е звукът на любовта

EN: When human nature
BG: Когато човешката природа

EN: Feels that sound
BG: Смята, че звук

EN: We tear it down
BG: Ние го свалям

EN: Then justify....
BG: След това оправдава...

EN: SEX
BG: Секс

EN: Would it be
BG: Ще бъде ли

EN: SEX
BG: Секс

EN: Would it be.
BG: Ще бъде.

EN: We keep on falling....
BG: Ние от, попадащи...

EN: Can't ignore your craving..... x2
BG: Не може да пренебрегне си жаден... x 2

EN: I see....
BG: Виждам...

EN: Eyes are lying
BG: Очите са разположени

EN: Clothes are falling
BG: Дрехите са включени

EN: Are falling...are falling.
BG: Падат... падат.

EN: I see...
BG: Виждам...

EN: Hearts are trying
BG: Сърцата се опитват

EN: But keep on falling
BG: Но пазят от падане

EN: On falling...on falling.
BG: На..., попадащи на падане.

EN: Listen...
BG: Слушайте...

EN: This is the sound of love
BG: Това е звукът на любовта

EN: When human nature
BG: Когато човешката природа

EN: Feels that sound
BG: Смята, че звук

EN: We tear it down
BG: Ние го свалям

EN: Then justify....
BG: След това оправдава...