Artist: 
Search: 
Reddit

Dalriada - Ötödik Nap (Fifth Day) lyrics

Élet tört fel dalaikból,
Lángolt szívükben a harag,
Iszony csengett szavaikból,
S testükbõl emeltek falat.
Nézték gyermekek halálát,
És csak sírtak tehetetlen.
A Halál ölelte aráját, s
Népük maradt temetetlen.

Life was rising from their chants,
Wrath was burning in their hearts,
Terror breeded in their words,
Building walls of human corpses.
They were watching children dying,
Useless their uncouncious crying.
Death is holding his beloved bride,
Unburried people by his side.

"Élõ smaragdot kér a Haragos Úr,
Rám néz most minden,
Családom gyászba borul.
Egy éj, és elvégezve…
A csendet nézem, érzem
Lelkem messze szabadon száll,
Eggyé válok népem büszke õseivel
S véremtõl gyógyul a Föld."

A living Emerald demands the Furious Lord,
All is watching me,
My family is mourning apart,
One more night and the work is done.
Watching silence, I feel,
My soul's soaring high up to the sky.
I become one with my folks pround ancestors,
My blood gives new strength to the Earth.

Az Õsök Õsének eljöttekkor
Nem létezett még szó,
Csak hit, amely halált kívánt:
Szíveket faló.
Két erõ vívta örök harcát
Téren innen és túl:
Az egyik tanított és épített,
A másik áldozott vadul.

When the Ancient One arrived,
There had been no word,
Only faith in the Lord of Death:
Devouring human hearts.
Two powers in an infinite war,
Fighting trough space and time:
One was teaching and building new,
The Other sacrificed for a sign.

"Tollas Kígyó, mondd, hogy létezhetsz,
Ha nem táplál a vér?!"

"Feathered Serpent, say how can you be
If blood feeds you no more?"

"A bölcs tudás, s a béke
A vérnél többet ér."

"Wishley knowledge, wisdom and peace
Is worth more than blood and gore."

"Márpedig én Füstölgõ Tükör,
Én voltam itt elõbb,
S tudásod már semmit sem ér
Ha vérzel színem elõtt."

"Since I, Smoking Mirror,
Have been here before Thee.
Your knowledge will be of no use to you,
If you wait and bleed upon me."

"Taníts, érlelj, kutasd az újat
Békés-vértelen,
Mert az Ötödik Napban jár a világ,
S az idõnk nem végtelen."

"Educate, teach and search for light
In peaceful bloodless fight,
For the worlds Fifth Day has just begun,
And soon all will be done."

"Épp' ezért kell gyilkolni,
Ezért ember-szívet falok,
Életben kell tartani
Az Ötödik Napot.
Letépett testrészekkel,
Ürülékkel díszítem magam,
Belekkel, zsigerekkel
Fonom be lobogó hajam.
Lenyúzott emberbõrbe öltözve
Éltetem a Napot,
Mert így õrizhetjük meg,
Mit a teremtõ ránk hagyott."

"This is why we have to kill,
So I feel of human hearts,
Fifth Day, day of prophecy
Has to kept alive.
With torn-out bodyparts and turd
I decorate myself.
I braid bloody guts and entrails
Into my waving hair.
Dressed in flayed human skin
I sustain this sacred day,
For this is, how we must protect
What the Creator left to us."

"Elmegyek hát, de emlékezzetek:
Visszatérek még!
A Keleti Tengeren túlról jövök,
S velem lesz az ég!
Hagyjatok fel a gyilkolással,
S teremtsetek jövõt,
Az utat megmutattam,
És most gyûjtsetek erõt!"

"I have to leave, but remember my words:
I will return sometime.
Stepping ashore from the Eastern Sea,
And my guide will be the Sky.
Leave off with massacre,
Create a new future,
I've shown you the only right path,
And now gather strength."

Távoli kéklõ hegyek között,
Magasan, tenger felett
Tovább élt a nép, amely
Áldozat szívet evett.
Tudásuk lassan elveszett,
És a múlt ködébe merült,
Véres templomaik árnya maradt csak,
A többi sírba került.

Between the distant looming mountains,
High above the sea.
The people lived on,
Sacrificing for eternity.
Their knowledge slowly disappeared,
Obscured in misty past,
Shadows of bloody temples remained,
Nothing left, but dust at last."

Élet tört fel dalaikból,
Lángolt szívükben a harag,
Iszony csengett szavaikból,
S testükbõl emeltek falat.
Nézték gyermekek halálát,
És csak sírtak tehetetlen.
A Halál ölelte aráját, s
Népük maradt temetetlen.

Life was rising from their chants,
Wrath was burning in their hearts,
Terror bred in their words,
Building walls of human corpses.
They were watching children dying,
Useless their unconscious crying.
Death is holding his beloved bride,
Unburied people by his side.

Élet tört fel dalaikból,
Lángolt szívükben a harag,
Iszony csengett szavaikból,
S testükbõl emeltek falat.
Nézték gyermekek halálát,
És csak sírtak tehetetlen.
A Halál ölelte aráját, s
Népük maradt temetetlen.

Life was rising from their chants,
Wrath was burning in their hearts,
Terror bred in their words,
Building walls of human corpses.
They were watching children dying,
Useless their unconscious crying.
Death is holding his beloved bride,
Unburied people by his side.