Artist: 
Search: 
DMX - I Don't Dance (Undisputed Album) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1]
, Y'all lookin' for names, I'm lookin' for beats
, Y'all lookin' for fame, I live in the...
03:27
video played 185 times
added 5 years ago
Reddit

DMX - I Don't Dance (Undisputed Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Y'all lookin' for names, I'm lookin' for beats
BG: Y'all гледаш за имена, аз съм гледаш за бие

EN: Y'all lookin' for fame, I live in the streets
BG: Y'all гледаш за славата, аз живея в улиците

EN: Y'all talk the talk, but I walk the walk
BG: Y'all говорим за разговори, но аз разходка на разходка

EN: School street, home of the brave, New York
BG: Училище улица, дом на смелите, Ню Йорк

EN: Y'all make movies, but I make moves
BG: Y'all правят филми, но аз правят ходове

EN: Straight up, y'all got somethin' to prove
BG: Нагоре y'all трябва нещо да се докаже

EN: Y'all niggas duck, but I swing back
BG: Y'all негрите патица, но аз люлка назад

EN: Y'all niggas run, but I bring gats
BG: Y'all негрите тичам, но нося ГАТС

EN: Y'all niggas whisper, "X is a crackhead"
BG: Y'all негрите шепот, "X е crackhead"

EN: Aight fuck it, I'mma just crack heads
BG: Aight Майната му, I'mma просто пляскане глави

EN: I bang niggas that cross the line
BG: Аз взрив негрите, които преминават демаркационната линия

EN: Y'all niggas talk shit from way behind
BG: Y'all негри говорят глупости от начин зад

EN: I stand my ground, but y'all niggas don't
BG: Аз стоя моята земя, но y'all негрите не

EN: Shit I go to jail, but y'all niggas won't
BG: Глупости аз отида в затвора, но y'all негрите няма да

EN: Y'all niggas walk around and get scared
BG: Y'all негрите се разхожда и се уплашиш

EN: But I don't give a fuck, I don't care
BG: Но не ми пука, не ми пука

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I ain't a dancing nigga, I just move to the beat
BG: Аз не танцуващите негър, аз просто се движат в ритъма

EN: Sit there and nod my head but won't move my feet
BG: Седи там и кимна с глава, но няма да се движат краката ми

EN: Gangsta, so I'm holdin' up the wall
BG: Гангстер, така че аз съм holdin' до стената

EN: That dancing shit up to the rest of y'all
BG: Че танци лайна до останалата част от y'all

EN: [Verse 2: Machine Gun Kelly]
BG: [Стих 2: картечница Кели]

EN: Kells get it crackin', y'all play chess
BG: Kells го Crackin ', y'all играе шахмат

EN: Kells gets to scrappin' and y'all just flex
BG: Kells получава да се scrappin' и y'all само flex

EN: Why is y'all rappin, when I got next
BG: Защо е y'all много, когато аз имам следващата

EN: You roll with them and I'll rock with X
BG: Завъртете с тях и ще рок с X

EN: Eastside motherfucka, Cleveland Brown
BG: Eastside motherfucka, Кливланд Браун

EN: Burning leaves in the gutta, make it Cleveland loud
BG: Изгаряне листа в гутаперча, го правят Кливланд силно

EN: All I know is when the beefs on, the beast comes out
BG: Всичко, което знам е, когато beefs на звяра идва

EN: EST is in the buildin, we run this town
BG: EST е в сграда, ние тичам този град

EN: Ruff Ryders, you got a problem come find us
BG: Къдрички Ryders, имаш проблем дойде да ни намерите

EN: Hop up like the sand man right behind ya
BG: Форсирам като пясък човек точно зад теб

EN: Like where the cheese bitch fuck lasagna
BG: Като при сиренето кучка дяволите лазаня

EN: Pair of shoes size bags, loot stuffed inside 'em
BG: Чифт обувки размерчанти, плячката пълнени вътре 'em

EN: Grimey, bare hand, no tool beside me
BG: Grimey, голи ръчно, не инструмент до мен

EN: I don't talk online, hater come here find me
BG: Аз не говоря онлайн, хейтър идват тук да ме намерите

EN: Me against the world, underdogs new Rocky
BG: Аз срещу света, аутсайдерите нови Роки

EN: Givin a fuck if anyone co-sign me likes that uh!
BG: Дава пука ако някой съвместно подпише ме обича, че о!

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I ain't a dancing nigga, I just move to the beat
BG: Аз не танцуващите негър, аз просто се движат в ритъма

EN: Sit there and nod my head but won't move my feet
BG: Седи там и кимна с глава, но няма да се движат краката ми

EN: Gangsta, so I'm holdin' up the wall
BG: Гангстер, така че аз съм holdin' до стената

EN: That dancing shit up to the rest of y'all
BG: Че танци лайна до останалата част от y'all

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: Y'all niggas is pussy, straight up ass
BG: Y'all негрите е путка, нагоре задника

EN: I keep that thing, and I'll blast
BG: Аз държа това нещо, и аз ще взрив

EN: Letcha man know, he don't wanna push me
BG: Letcha човек знам, че не искам да ме

EN: Remember, it's you not me that's pussy
BG: Не забравяйте, че тя ви е не ми се, че е котенце

EN: Y'all niggas walk light on your toes
BG: Y'all негрите ходят светлина на пръстите на краката

EN: I come through hard, kickin' down doors
BG: Аз дойде чрез трудно, kickin' down врати

EN: I spit a mean 16 without a pause
BG: Аз плюя средно 16 без пауза

EN: Then let 16 go just because
BG: След това нека 16 само защото

EN: You in it for the dough, I'm in it for life
BG: Вие в него за тестото, аз съм в него за цял живот

EN: You in jail beatin' your dick
BG: В затвора, beatin' си пишка

EN: I'm fuckin' your wife
BG: Аз съм шибан жена си

EN: I bring the drama, I bring the noise
BG: Аз донесе драма, привеждане на шума

EN: Kidnap yo mama, bring her to the boys
BG: Отвличат Ей мама, я заведа на момчетата

EN: I make shit happen with one word
BG: Аз се лайна се случи с една дума

EN: You take shit laughin' nigga, you's a bird
BG: Вземете лайна laughin' негър, вие на птица

EN: I take niggas for everything they got
BG: Аз вземам негрите за всичко те имам

EN: That's why I'm the dog and you not
BG: Ето защо вие и вашето куче не съм

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I ain't a dancing nigga, I just move to the beat
BG: Аз не танцуващите негър, аз просто се движат в ритъма

EN: Sit there and nod my head but won't move my feet
BG: Седи там и кимна с глава, но няма да се движат краката ми

EN: Gangsta, so I'm holdin' up the wall
BG: Гангстер, така че аз съм holdin' до стената

EN: That dancing shit up to the rest of y'all
BG: Че танци лайна до останалата част от y'all