Artist: 
Search: 
DJ Rynno - Fantasy Of Love (feat. Sylvia) lyrics (Bulgarian translation). | don`t know where to look when i`m watching you
, dont`t know where to go when the lights are low
,...
03:46
video played 556 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

DJ Rynno - Fantasy Of Love (feat. Sylvia) (Bulgarian translation) lyrics

EN: don`t know where to look when i`m watching you
BG: не знам къде да гледам, когато аз ви гледам

EN: dont`t know where to go when the lights are low
BG: не знам къде да отида, когато светлините са ниски

EN: don`t know what to think when i'm touching you
BG: не знам какво да мисля, когато съм ви докосва

EN: feeling somewhere else when i'm moving really slow
BG: някъде другаде чувство, когато аз съм се движат много бавно

EN: can`t you see i need somebody
BG: не виждаш ли, имам нужда от някого

EN: someone i can share my dreams and all my love
BG: някой мога да споделя моите мечти и цялата ми любов

EN: fantasies of love
BG: фантазии на любовта

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: where all your dreams can reach out and grow
BG: където всичките ви мечти може да достигне и да растат

EN: so come and sign if you want my love
BG: Така дойде и да подпише, ако искате ми любов

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: so come and sign if you want my love, love, love
BG: Така дойде и да подпише, ако искате, ми любов, любов, любов

EN: living in a world where desire is free
BG: живеещи в един свят, където желанието е свободен

EN: waiting for somebody to make us feel
BG: чакам някой да ни карат да се

EN: runing from the things that we cannot do
BG: Runing от нещата, които не можем да направим

EN: everything inside is no longer sad and blue
BG: всичко вътре е вече натъжава и син

EN: can`t you see i need somebody
BG: не виждаш ли, имам нужда от някого

EN: someone i can share my dreams and all my love
BG: някой мога да споделя моите мечти и цялата ми любов

EN: fantasies of love
BG: фантазии на любовта

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: where all your dreams can reach out and grow
BG: където всичките ви мечти може да достигне и да растат

EN: so come and sign if you want my love
BG: Така дойде и да подпише, ако искате ми любов

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: so come and sign if you want my love, love, love
BG: Така дойде и да подпише, ако искате, ми любов, любов, любов

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: where all your dreams can reach out and grow
BG: където всичките ви мечти може да достигне и да растат

EN: so come and sign if you want my love
BG: Така дойде и да подпише, ако искате ми любов

EN: i know a place you and i can go
BG: Аз знам едно място, вие и аз може да отида

EN: so come and sign ïf you want my love, love, love
BG: Така дойде и да подпише ïf искате, моя любов, любов, любов

  • DJ RYNNO LYRICS