Artist: 
Search: 
DJ Layla - Single Lady (feat. Alissa) lyrics (Bulgarian translation). | Give me your heart, give me your soul
, Give me your heart … x2
, Give me your heart, give me your...
03:09
video played 952 times
added 7 years ago
Reddit

DJ Layla - Single Lady (feat. Alissa) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Give me your heart, give me your soul
BG: Дайте ми сърцето си, Дай ми душата си

EN: Give me your heart … x2
BG: Ми Дай си сърцето... x 2

EN: Give me your heart, give me your soul
BG: Дайте ми сърцето си, Дай ми душата си

EN: Give me your heart … x2
BG: Ми Дай си сърцето... x 2

EN: I am a single lady
BG: Аз съм една дама

EN: I`m waiting for your love
BG: Аз съм на изчакване за вашата любов

EN: And I don`t need your diamonds
BG: И аз не се нуждаят диаманти

EN: I wanna have your heart … x2
BG: Аз искам да имам вашето сърце... x 2

EN: Give me your heart, give me your soul
BG: Дайте ми сърцето си, Дай ми душата си

EN: Give me your heart … x2
BG: Ми Дай си сърцето... x 2

EN: One night (one night), and you will see
BG: Една нощ (една нощ) и ще видите

EN: I am the one you`ve been waiting for
BG: Аз съм този, който сте били чака

EN: I will not rest, I`ll make you rise
BG: Аз няма да спрем, ще направя да се издигнем

EN: Like a beautiful sun, next to me
BG: Като красива слънце, до мен

EN: Give me your heart, give me your soul
BG: Дайте ми сърцето си, Дай ми душата си

EN: Give me your heart … x2
BG: Ми Дай си сърцето... x 2

EN: I am a single lady
BG: Аз съм една дама

EN: I`m waiting for your love
BG: Аз съм на изчакване за вашата любов

EN: And I don`t need your diamonds
BG: И аз не се нуждаят диаманти

EN: I wanna have your heart
BG: Искам да има сърцето си

EN: Give me your heart, give me your soul
BG: Дайте ми сърцето си, Дай ми душата си

EN: Gïve me your heart … x2
BG: Gïve ми сърцето си..., x 2