Artist: 
Search: 
DJ Khaled - I Feel Like Pac / I Feel Like Biggie (feat. Diddy, Meek Mill, Rick Ross, T.I. & Swizz Beatz) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro: Swizz Beatz]
, I've been waiting for a long time (how long)
, Real damn long time (how...
04:15
Reddit

DJ Khaled - I Feel Like Pac / I Feel Like Biggie (feat. Diddy, Meek Mill, Rick Ross, T.I. & Swizz Beatz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro: Swizz Beatz]
BG: [Интро: Swizz Beatz]

EN: I've been waiting for a long time (how long)
BG: Аз бях чакал за дълго време (колко време)

EN: Real damn long time (how long)
BG: Истински дяволите дълго време (колко време)

EN: I've been waiting for a long time (how ya feel)
BG: Аз бях чакал за дълго време (как те се чувстват)

EN: Man..
BG: Ман..

EN: [Hook: Swizz Beatz]
BG: [Кука: Swizz Beatz]

EN: I feel like Pac, I feel like Biggie
BG: Чувствам се като Pac, аз се чувствам като Biggie

EN: I'm feeling like these hating niggas waiting to get me
BG: Аз се чувствам като те мразехме негрите, чакам да ме

EN: I'm losing my sleep, I'm losing my mind
BG: Аз съм губи съня ми, аз съм губи ума ми

EN: You know I go hard when it comes to mine
BG: Знаеш ли аз отида трудно, когато става въпрос да мина

EN: I feel like Pac, Biggie, Pac, Biggie
BG: Чувствам се като Pac, Биги, Pac, Biggie

EN: [Verse 1: Rick Ross]
BG: [Стих 1: Рик Рос]

EN: Sucka walk up on me, talking like he know me
BG: Sucka разходка до мен, говори като той ме познават

EN: Ain't no co defendant do my dirt all by my lonely
BG: Не е никакъв co ответника направи ми мръсотия всичко от моя самотен

EN: Down south nigga, talking Jam Pony
BG: Надолу Южна негър, говори сладко пони

EN: Rest in Peace to Uncle Al he showed me my first Rollie
BG: Почивка в мир да чичо Ал той ми показа ми първата Галина

EN: Bitches want to know me, haters want to show me
BG: Кучки искам да ме познават, мразят искам да ми покаже

EN: But I'm so vicious double m worth eighty tickets
BG: Но аз съм толкова порочен Двойна m стойност осемдесет билети

EN: Cop just pulled me over, caught up in this thing
BG: COP просто ме издърпа повече, въвлечени в това нещо

EN: Take my case to trial, my juror Paula Deen
BG: Вземам my случай за изпитване, ми заседател Paula Deen

EN: I know they hate a nigga but he's such a major nigga
BG: Знам, че те мразя един негър, но той е такъв един основен негър

EN: Give Chelsea Clinton the .40 when C.I.A. with us
BG: Дайте Челси Клинтън.40 когато ЦРУ с нас

EN: 305 the realest, Ricky Ross the richest
BG: 305 realest, Рики Рос най-богатите

EN: Belaire on my table, I talk it then I live it
BG: Belaire на масата ми, аз говоря, тогава аз го живея

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I feel like Pac, I feel like Biggie
BG: Чувствам се като Pac, аз се чувствам като Biggie

EN: I'm feeling like these hating niggas waiting to get me
BG: Аз се чувствам като те мразехме негрите, чакам да ме

EN: I'm losing my sleep, I'm losing my mind
BG: Аз съм губи съня ми, аз съм губи ума ми

EN: You know I go hard when it comes to mine
BG: Знаеш ли аз отида трудно, когато става въпрос да мина

EN: I feel like Pac, Biggie, Pac, Biggie
BG: Чувствам се като Pac, Биги, Pac, Biggie

EN: [Verse 2: Meek Mill]
BG: [Стих 2: кротките Mill]

EN: All of you starve and I eat fast
BG: Всички от вас гладувам и аз ям бързо

EN: Mulsanne when I creep past
BG: Mulsanne когато пълзене миналото

EN: Blacked out I max out with the same same watch on me chain
BG: Затъмнени макс изложени със същите същите Гледай на мен верига

EN: We killing niggas no repass my momma got like 3 Jags
BG: Ние убива негрите неrepass мама имам като 3 Андрей

EN: You talkin' bout how you ball nigga we really gettin' that street cash
BG: Ти говориш кажеш как топка негър, ние наистина се ' че улицата пари

EN: Say old money, new work
BG: Казват старите пари, нова работа

EN: Smell the caine on my new shirt
BG: Мирис Кейн в моята нова риза

EN: My old g said strap up and don't lay your head where you do dirt
BG: Моят стар g каза ремъка и не положи главата си, когато правите мръсотия

EN: And my momma said do school work
BG: И мама каза училище работа

EN: I was making that tool work
BG: Аз бях като този инструмент за работа

EN: And niggas wanted me dead with a whole lot on my head
BG: И негрите се искаше мъртъв с много на главата ми

EN: Man they hit Big in the passenger, hit Pac in the passenger
BG: Човекът те удари големия в пътническия, удари Pac в пътнически

EN: So I'm riding round with this Mac on me
BG: Така че аз съм езда кръг с този Mac на мен

EN: And a bunch of shooters in back of us
BG: И един куп стрелците в гърба ни

EN: Roll up and you a dead man
BG: Свитък горе и ти един мъртвец

EN: Head shot when we clapped ya
BG: Изстрел в главата когато сме я плесна

EN: We sendin niggas to the motherland, and I ain't talkin' bout Africa
BG: Ние пращам негрите за родината си, и не говориш мач Африка

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I feel like Pac, I feel like Biggie
BG: Чувствам се като Pac, аз се чувствам като Biggie

EN: I'm feeling like these hating niggas waiting to get me
BG: Аз се чувствам като те мразехме негрите, чакам да ме

EN: I'm losing my sleep, I'm losing my mind
BG: Аз съм губи съня ми, аз съм губи ума ми

EN: You know I go hard when it comes to mine
BG: Знаеш ли аз отида трудно, когато става въпрос да мина

EN: I feel like Pac, Biggie, Pac, Biggie
BG: Чувствам се като Pac, Биги, Pac, Biggie

EN: [Verse 3: T.I.]
BG: [Стих 3: T.I.]

EN: Feel like it's "me against the world"
BG: Се чувствам като това е "Аз срещу света"

EN: "Bury me a g"
BG: "Зарови ме g"

EN: My middle finger to "the world"
BG: Моя среден пръст на "света"

EN: I'm gon' forever be a g
BG: Аз съм gon "завинаги се g

EN: Pussy nigga want a witness stay armed no Biggie
BG: Путка Негро искате свидетел престой въоръжени не Biggie

EN: When we get busy no alarms just semis
BG: Когато ние се зает няма аларми само полуфабрикати

EN: We "pour out a lil liquor" throw it like "straight ballers"
BG: Ние "излея Лил ликьор" го хвърли като "прави балет"

EN: We "cradle to the grave" ride when "my homie call"
BG: Ние "люлката до гроба" вози, когато "моите хора наричат"

EN: Give a damn if it mean life or death, "what's beef"?
BG: Им пука, ако това означава живот или смърт, "какво е говеждо месо"?

EN: When "somebody gotta die", we gon' march to the steps
BG: Когато "някой трябва да умре", ние Гон "март за стъпките

EN: They said "Brenda had a baby" but she left it in the alley
BG: Те казаха "Бренда имаше бебе", но тя го остави в алеята

EN: One shot that "playa hater" now we "going back to Cali"
BG: Един изстрел, че "playa хейтър" сега ние "върнем къмКали"

EN: "Hypnotize" niggas "I got a story to tell"
BG: "Хипнотизира" негрите "Имам една история да се каже"

EN: My "ambitions as a rider" got me "ready to die"
BG: Амбициите ми"като ездач" ме "готова да умре"

EN: And "when we ride" on "no more pain" "we go hard" as shit
BG: И "когато се вози" в "без повече болка" "отидем усилено" като лайна

EN: Why you complaining and you wonder why we call you bitch
BG: Защо оплакваш и ви се чудя защо наричаме кучко

EN: It's an every day struggle nigga "me and my bitch"
BG: Това е всеки ден борба негър "Аз и моята кучка"

EN: It's unbelievable "suicide thoughts" you would get
BG: Това е невероятно "самоубийствени мисли", което ще получите

EN: Said fuck me "warning" and the gun don't blast
BG: Споменатите fuck me "предупреждение" и пистолет не взрив

EN: "Give me the loot" sorry nigga "one more chance"
BG: "Дай ми плячката" Съжалявам негър "още един шанс"

EN: You know this "shit don't stop"
BG: Знаете това "лайната не stop"

EN: Keep these sucker "under pressure"
BG: Запази тези търтей "под натиск"

EN: Hollerin' "only god can judge me" shawty "I ain't mad at ya"
BG: Hollerin' "само Бог може да ме съди" shawty "Аз не е луд по теб"

EN: [Bridge: T.I.]
BG: [Мост: T.I.]

EN: Got my mind made up
BG: Имам предвид, съставена

EN: Ya nigga "can't see me"
BG: Ти негър "не може да ме види"

EN: A paid "thug" nigga
BG: Платени "главорез" негър

EN: That's why "shorty wanna be" me
BG: Ето защо "шорти искам да бъде" ме

EN: See a kid around around in your town kick in your door
BG: Вижте дете около около във вашия град удар във вратата

EN: I feel like Pac and Biggie "love the dough", more than you know
BG: Чувствам се като Pac и Биги "любов тестото", повече отколкото знаете

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I feel like Pac, I feel like Biggie
BG: Чувствам се като Pac, аз се чувствам като Biggie

EN: I'm feeling like these hating niggas waiting to get me
BG: Аз се чувствам като те мразехме негрите, чакам да ме

EN: I'm losing my sleep, I'm losing my mind
BG: Аз съм губи съня ми, аз съм губи ума ми

EN: You know I go hard when it comes to mine
BG: Знаеш ли аз отида трудно, когато става въпрос да мина

EN: I feel like Pac, Biggie, Pac, Biggie
BG: Чувствам се като Pac, Биги, Pac, Biggie

EN: [Outro: Diddy]
BG: [Outro: Диди]

EN: Ey yo, how you gon' compare yourself to greatness
BG: Ей Ей, как можете gon "величие се сравняват

EN: If you ain't ready to be great, man?
BG: Ако не е готов да бъде страхотно, човече?

EN: Ain't no more to it
BG: Не повече към него