Artist: 
Search: 
DJ Bobo - Secrets Of Love (feat. Sandra) lyrics (Bulgarian translation). | Show me the secrets of love
, 
, Everlasting love Im longing for
, I need you by my side
, Dazzling...
03:14
video played 2,991 times
added 8 years ago
Reddit

DJ Bobo - Secrets Of Love (feat. Sandra) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: Everlasting love Im longing for
BG: Вечна любов Im копнеж за

EN: I need you by my side
BG: Имам нужда от моя страна

EN: Dazzling moments roaming more and more
BG: Ослепителен моменти роуминг все повече и повече

EN: Every day and every night
BG: Всеки ден и всяка нощ

EN: You are my Everything my shining star
BG: Вие сте ми всичко ми светеща звезда

EN: My heart is in your hands
BG: Сърцето ми е в ръцете ви

EN: Show me wheres the way to paradise
BG: Покажи ми приравнена Пътят към Рая

EN: The way to reach your heart
BG: Начин за достигане до сърцето си

EN: Love is a passion and love will light a fire
BG: Любовта е страст и любов ще запали огън

EN: Trust your emotions believe in your dreams
BG: Доверие, емоциите си вярват в мечтите си

EN: Trapped in a mystery you are my desire
BG: В капан в тайната сте желанието ми

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: Тайните на любовта

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: Youre my guiding light in any place
BG: Ти си моята пътеводна светлина на всяко място

EN: Your love is all around
BG: Любовта е навсякъде

EN: Oh I close my eyes I see your face
BG: О затворя очите си и видя лицето ти

EN: Dont let the sun go down
BG: Не позволявай на залеза

EN: My love is here to stay youre not alone
BG: Любовта ми е тук да остане ти си не само

EN: Theres nothing more we need
BG: Там нищо повече, ние трябва

EN: Im in heaven when youre close to me
BG: Im в небето, когато ти си близо до мен

EN: Youre the colour of my life
BG: Ти си цвят на живота ми

EN: Love is a passion and love will light a fire
BG: Любовта е страст и любов ще запали огън

EN: Trust your emotions believe in your dreams
BG: Доверие, емоциите си вярват в мечтите си

EN: Trapped in a mystery you are my desire
BG: В капан в тайната сте желанието ми

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: Тайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: Тайните на любовта

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: Lifes so empty without you-Without you
BG: Животи толкова празен без теб-без теб

EN: There is something about you-What do I do
BG: Има нещо за вас-какво да правя

EN: Hear the angel in heaven crying
BG: Чувам Ангел в небето плаче

EN: Let me hold you
BG: Нека да ви държат

EN: With you Im flying-I am flying
BG: С вас Im плаващи-аз съм, плаващи

EN: Love is a passion and love will light a fire
BG: Любовта е страст и любов ще запали огън

EN: Trust your emotions believe in your dreams-
BG: Доверие, емоциите си вярват в вашите мечти-

EN: Believe in your dreams
BG: Вярват в мечтите си

EN: Trapped in a mystery you are my desire
BG: В капан в тайната сте желанието ми

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: НаТайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: Тайните на любовта

EN: Believe ïn your dreams
BG: Вярвам ïn вашите мечти

EN: Show me the secrets of love
BG: Покажи ми тайните на любовта

EN: The secrets of love
BG: Тайните на любовта