Artist: 
Search: 
DJ AlexUnder Base - Feelings (feat. Mirela) lyrics (Bulgarian translation). | Everytime you need me there ,
, I'm here you , talk about ...
, Sometimes you turn your back on me
,...
04:12
video played 885 times
added 7 years ago
by posale
Reddit

DJ AlexUnder Base - Feelings (feat. Mirela) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Everytime you need me there ,
BG: Everytime ви ме там,

EN: I'm here you , talk about ...
BG: Аз съм тук Вие, говори за...

EN: Sometimes you turn your back on me
BG: Понякога включите гърба на мен

EN: And then you throw me out ..
BG: И след това да хвърля ме...

EN: So , why you leave me ?
BG: Така, защо сте ме остави?

EN: If you still love me ?
BG: Ако все още ме обичаш?

EN: Do you remember the times that we had ?
BG: Помните ли часовете, които имахме?

EN: I've got a reason , controls my feelings,
BG: I разполагате причина, контролира ми чувства,

EN: When the music is so that if got ..
BG: Когато музиката е, така че ако имам...

EN: I'm gonna meet somebody
BG: Аз съм ще отговарят някой на

EN: To show my love again ..
BG: За да покажете отново любовта ми...

EN: And when you kiss my lips ,
BG: И когато сте Целуни ми устни,

EN: And I don't know
BG: И аз не знам

EN: Why you make me feel so beautïful..
BG: Защо можете да ми се чувстват така beautïful...