Artist: 
Search: 
Crown Of Thorns - The Healer lyrics (Bulgarian translation). | Someone you bear your soul to
, Someone that’ll never leave you
, Who’ll be there ‘til the end...
04:45
video played 331 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Crown Of Thorns - The Healer (Bulgarian translation) lyrics

BG: Someone you bear your soul to
BG: Някой ви носят душата си за

BG: Someone that’ll never leave you
BG: Някой, който никога не ще ви оставя

BG: Who’ll be there ‘til the end of time
BG: Кой ще бъде там по-рано от края на времето

BG: In the hour of my waking I can feel my body shaking
BG: В час на моите събуждането да чувствам разклащане ми тяло

BG: From the fear I feel inside
BG: От страх чувствам отвътре

BG: I will not mislead you ‘cause through the fog I see you
BG: Аз не ви подвежда защото през мъгла видя

BG: Oh, oh
BG: О о

BG: Chorus
BG: Припев

BG: What we really want to know
BG: Това, което наистина искаме да знаем

BG: Can we let our feelings go?
BG: Да оставим нашите чувства отидете?

BG: Put our last trust in the healer
BG: Гласуваме последния доверие в лечител

BG: Will we see the light of day or will he take it all away?
BG: Ще виждаме светлината на деня или ще той да е всичко това?

BG: Can we put our last trust in the healer?
BG: Да можем да гласуваме последния доверие в лечител?

BG: Valahalla shouts a warning
BG: Valahalla вика предупреждение

BG: Our desperate hearts are longing
BG: Сърцата ни отчаяни са копнеж

BG: To try to find the true sign
BG: За да намерите истински знак

BG: So it rained and rained from the sky
BG: Така че валяло и изля от небето

BG: And we set our fears aside and planned
BG: И ние отделят нашите страхове и планирани

BG: Our journey home
BG: Нашите пътуването дома

BG: Chorus
BG: Припев

BG: Oh mystic healer, please show us the way
BG: О мистик лечител, моля да ни покаже пътя