Artist: 
Search: 
Reddit

Countess - Bloed In De Sneeuw lyrics

Oude toortsen zijn opnieuw ontstoken
Onze ketenen voor altijd gebroken
Niet langer door valse moraal geknecht
Halen wij met vuur en staal ons recht

[Chorus:]
Bloed vloeit in de sneeuw
Hoort 't gebrul van Neêrlands leeuw
Ziet de laffe verraders beven
Beter vrij te sterven dan geknecht te leven

De slavenkoning en diens volgelingen
Zullen wij verslaan met magische ringen
Tot Wodan bidden wij andermaal
Onze zielen en zwaarden hard als staal

[Chorus]

Door mist en regen, wind en kou
Rijden wij trots, gelaten zo grauw
Grimmig en o zo vastberaden
Ditmaal kennen wij geen genade

Donar zal ons weer beschermen
Onze vijanden zullen kermen
Onze zwaarden rood van bloed en roest
Nu gebeurt wat gebeuren moest

[Chorus]

Het rijk van Jehovah is gevallen
Ziet de lijken van zijn vazallen
Gezuiverd is nu onze geboortegrond
Ziet de nieuwe heidense morgenstond