Artist: 
Search: 
Cosmosound - I'd Love To Change The World (feat. Nekk) lyrics (Bulgarian translation). | Everywhere is freaks and hairies
, Dykes and fairies, tell me where is sanity
, Tax the rich, feed...
03:32
video played 651 times
added 7 years ago
Reddit

Cosmosound - I'd Love To Change The World (feat. Nekk) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Everywhere is freaks and hairies
BG: Навсякъде се, freaks и hairies

EN: Dykes and fairies, tell me where is sanity
BG: Диги и феи, Кажи ми къде е здрав разум

EN: Tax the rich, feed the poor
BG: Данък богатите, храна на бедните

EN: Till there are no rich no more
BG: Докато там са не богатите не повече

EN: I'd love to change the world
BG: Бих искал да промени света

EN: But I don't know what to do
BG: Но аз не знам какво да правя

EN: So I'll leave it up to you
BG: Така че аз ще го оставя до вас

EN: Population keeps on breeding
BG: Населението продължава отглеждане

EN: Nation bleeding, still more feeding economy
BG: Нацията кървене, все още повече хранене икономика

EN: Life is funny, skies are sunny
BG: Животът е смешно, небето е слънчево

EN: Bees make honey, who needs money, monopoly
BG: Пчелите правят мед, който се нуждае от пари, монопол

EN: I'd love to change the world
BG: Бих искал да промени света

EN: But I don't know what to do
BG: Но аз не знам какво да правя

EN: So I'll leave it up to you
BG: Така че аз ще го оставя до вас

EN: World pollution, there's no solution
BG: Замърсяване на света, не е решение

EN: Institution, electrocution
BG: Институция, токов удар

EN: Just black and white, rich or poor
BG: Само черно и бяло, богати или бедни

EN: Them and us, stop the war
BG: Тях и нас, спиране на войната

EN: I'd love to change the world
BG: Бих искал да промени света

EN: But I don't know what to do
BG: Но аз не знам какво да правя

EN: So I'll leave it up to you
BG: Така че аз ще го оставя до вас

  • COSMOSOUND LYRICS