Artist: 
Search: 
Cory Gunz - Loco (feat. Ryan Leslie) lyrics (Bulgarian translation). | White top, red bottom, nice top, fat bottom starlet
, Cars jet like sex stacks got them
, Knocking...
03:49
video played 143 times
added 6 years ago
Reddit

Cory Gunz - Loco (feat. Ryan Leslie) (Bulgarian translation) lyrics

EN: White top, red bottom, nice top, fat bottom starlet
BG: Бял Топ, червено дъно, хубаво върха, мазнини дъното звездица

EN: Cars jet like sex stacks got them
BG: Автомобили струя като секс купища ги имам

EN: Knocking on the whip like the … tracks got them
BG: Чукат на камшик като... песни ги имам

EN: Shawty ever been to …
BG: Shawty някога били...

EN: I start to sell, beautiful…
BG: Започва да се продава, красиви...

EN: Pull the car, how she willing
BG: Дръпнете колата, как тя желае

EN: I see how you living
BG: Виждам как живеете

EN: Young money, cash money, I’m a star
BG: Млади пари, пари в брой пари, аз съм звезда

EN: Watch the women go watch hold the ice
BG: Гледайте жените гледат държат лед

EN: They even know the price I propose
BG: Те дори знаят цената, предлагам

EN: The…make you wanna go …
BG: ... Да искате да отидете...

EN: Feeling lucky, throw the dice,
BG: Чувствам се късметлия, хвърлят заровете,

EN: Sound too many like me, fly streets
BG: Звучи твърде много като мен, лети улици

EN: Light scene, … now I’m …
BG: Светлина сцена,..., сега съм...

EN: Pose got … city life, live tomorrow like your last
BG: Представляват ли... град живот, на живо утре като последното ви

EN: And I don’t like it
BG: И не ми харесва

EN: I know I’m crazy nigga, I’m loco
BG: Знам, че съм луд негър, аз съм loco

EN: I’m worldwide … loco
BG: Аз съм в света... loco

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи ми нещо, което аз не знам

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи ми нещо, което аз не знам

EN: I know I’m crazy nigga, I’m loco
BG: Знам, че съм луд негър, аз съм loco

EN: I’m worldwide … loco
BG: Аз съм в света... loco

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи ми нещо, което аз не знам

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи ми нещо, което аз не знам

EN: My big brother got my game…
BG: Големия брат имам играта ми...

EN: If I got it then… came soon
BG: Ако аз го тогава... дойде скоро

EN: Paws on you lames when I’m on my … goon
BG: Лапите на вас lames когато съм на моя... палячо

EN: Flow full of..
BG: Поток пълен с...

EN: Risen up above the bullshit in vip
BG: Повишила над глупости в vip

EN: I’m always seeking for a …
BG: Аз съм винаги търси за...

EN: Fairytales that we told after
BG: Приказки, които казахме след

EN: I ain’t drop dead…
BG: Аз не капка мъртъв...

EN: Regardless she’s promised to go…
BG: Независимо тя е обещал да отида...

EN: She like winners…
BG: Тя е като победители...

EN: I like tennis… she got a nice hat…
BG: Аз като тенис... тя има хубава шапката...

EN: I know I’m crazy nigga, I’m loco
BG: Знам, че съм луд негър, аз съм loco

EN: I’m worldwide … loco
BG: Аз съм в света... loco

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи минещо, което аз не знам

EN: I know I’m fresh tell me something that I don’t know.
BG: Знам, че аз съм свеж Кажи ми нещо, което не знам.