Artist: 
Search: 
Colin Munroe - Cannon Ball (feat. Drake) lyrics (Bulgarian translation). | I might fly and lose it all I'll be a cannon ball, maybe you'll walk away oh, maybe you'll walk...
02:45
video played 368 times
added 8 years ago
Reddit

Colin Munroe - Cannon Ball (feat. Drake) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I might fly and lose it all I'll be a cannon ball, maybe you'll walk away oh, maybe you'll walk away
BG: Аз може да лети и губи всички ще бъде гюлле, може би ще тръгнеш о, може би вие ще тръгне

EN: Set me up and light me off I'll be cannon balled, but maybe I'll walk away oh, but may be I'll away
BG: Ме и леки ме аз ще бъда оръдие balled, но може би ще тръгне о, но може да бъде аз ще далеч

EN: [Chorus: x2]
BG: [Припев: x 2]

EN: Cannon baaaalllllll (iI'll be a cannon ball) Cannon baaaalllll
BG: Оръдия baaaalllllll (iI ще бъде гюлле) оръдия baaaalllll

EN: Yeah, alright
BG: да, добре

EN: Like my big bro say I'm goin' in and if the pool's of money I'm just glad I learned to swim cannon ball bitch I hope the divin' board's sturdy
BG: Като си голям брат Кажи аз съм Goin ' и ако в басейна на пари аз съм просто се радвам, аз научих да плувам гюлле кучка Надявам divin' съвет здрав

EN: And I hope when dinner's cold my niggs do not dessert me, ha and these haters like damn 'em I gave a lot of women they first ride in the phantom
BG: И аз се надявам когато вечеря на студено ми niggs не десерт ми направи, ха и тези мразят като по дяволите ги дадох много от жените, те първо се вози в Фантомът

EN: And yeah I got a deal now I'm secure with it and yet my life is so excitin' I get bored with it I'm the best one outta my peers and everybody pray I'm runnin' outta ideas
BG: И да, аз имам сделка сега съм сигурен с нея и все пак живота ми е толкова excitin' аз се отегчават с него аз съм най-добрият един от колегите ми, както и всички се молим, аз съм тичане махаме идеи

EN: Pass my moselys it's all so bright and I'm the result of when it all goes right so many pictures man the flow is a collage critics have a hard time pointin' out the flaws
BG: Проход, ми moselys, това е всичко толкова ярки и аз съм в резултат на, когато всичко върви точно толкова много снимки човек потока е колаж критици са затруднени в pointin', пропуски

EN: Artists slick talk I just hope I don't fall right out of th sky through the roof of your garage... I'm a
BG: Артисти хлъзгав говори, аз просто се надявам, аз не попадат направо от th небе през покрива на гаража си... Аз съм

EN: [Chorus: x2]
BG: [Припев: x 2]

EN: Cannon baaaalllllll (iI'll be a cannon ball) Cannon baaaalllll
BG: Оръдия baaaalllllll (iI ще бъде гюлле) оръдия baaaalllll