Artist: 
Search: 
Coldplay - Princess Of China (feat. Rihanna) (At Paralympic Closing Ceremony In London 2012) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Ohhhhh....
, 
, [Chris Martin]
, Once upon a time somebody ran
, Somebody ran away saying fast as I...
04:49
Reddit

Coldplay - Princess Of China (feat. Rihanna) (At Paralympic Closing Ceremony In London 2012) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ohhhhh....
BG: о...

EN: [Chris Martin]
BG: [Крис Мартин]

EN: Once upon a time somebody ran
BG: Имало едно време някой се завтече

EN: Somebody ran away saying fast as I can
BG: Някой p.t. от run далеч казва бързо, колкото мога да

EN: I've got to go...got to go
BG: Аз трябва да отида... трябва да тръгвам

EN: Once upon a time we fell apart
BG: Имало едно време ни се разпадна

EN: You're holding in your hands the two Halves of my heart
BG: Който държите в ръцете си на две половини на сърцето ми

EN: Ohhhhh, ohhhhh!
BG: о о!

EN: Ohhhhh....
BG: о...

EN: [Rihanna]
BG: [Риана]

EN: Once upon a time, we burn bright
BG: Имало едно време ние горят ярко

EN: That all we ever seem to do is fight
BG: Че всички ние някога изглежда да е борба

EN: On and on...
BG: На и на...

EN: And on and on and on...
BG: И на и на и на...

EN: Once upon a time on the same side.
BG: Имало едно време на една и съща страна.

EN: Once upon a time on the same side, at the same Day
BG: Имало едно време в една и съща страна, в същия ден

EN: And why'd you have to go have to go and throw it all on my fame
BG: И защо ще трябва да отида да отидете и го хвърли всичко на моята слава

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I could've been a Princess, You'd be a King
BG: Аз може да съм принцеса, ще бъде цар

EN: Could've had a castle, and wore a ring
BG: Може да съм имал замък и носеше пръстен

EN: But noooooo, you let me gooooooo!
BG: Но не, ти да ме gooooooo!

EN: I could've been a Princess, You'd be a king
BG: Аз може да съм принцеса, ще бъде цар

EN: Could've had a castle, and wore a ring
BG: Може да съм имал замък и носеше пръстен

EN: But noooooo, you let me gooooooo!
BG: Но не, ти да ме gooooooo!

EN: And stole my star
BG: И откраднал моята звезда

EN: [Beat Break]
BG: [Победи пауза]

EN: La, la, la, la, la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла

EN: You stole my star la, la la la la laaaaaa
BG: Ти открадна ми звезда ла, ла ла ла ла laaaaaa

EN: Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh ohhhhhhhhh
BG: Oooooooh-о о oooooooh о о о о

EN: Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh ohhhhhhhhh
BG: Oooooooh-о о oooooooh о о о о

EN: [Outro]
BG: [Outro]

EN: Cause you really hurt me
BG: Причината наистина ме боли

EN: No you really hurt me
BG: Не наистина ме боли

EN: Cause you really hurt me
BG: Причината наистина ме боли

EN: No you really hurt me
BG: Не наистина ме боли

EN: Cause you really hurt me
BG: Причината наистина ме боли

EN: Ooooooooh no you really hurt me
BG: Ooooooooh не наистина ме боли

EN: Cause you really hurt me
BG: Причината наистина ме боли

EN: Ooooooooh no you really hurt me....
BG: Ooooooooh не наистина ме боли...