Artist: 
Search: 
Coldplay - Paradise (Tiesto Remix) lyrics (Bulgarian translation). | When she was just a girl
, She expected the world
, But it flew away from her reach so
, She ran...
04:48
video played 69 times
added 4 years ago
Reddit

Coldplay - Paradise (Tiesto Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: When she was just a girl
BG: Когато тя е била просто едно момиче

EN: She expected the world
BG: Тя очаква света

EN: But it flew away from her reach so
BG: Но лети от стигне до нея така

EN: She ran away in her sleep
BG: Тя избяга в съня си

EN: And dreamed of
BG: И е мечтал от

EN: Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise
BG: Пара пара рай, пара пара рай, пара пара рай

EN: Every time she closed her eyes
BG: Всеки път, когато тя затвори очи

EN: When she was just a girl
BG: Когато тя е била просто едно момиче

EN: She expected the world
BG: Тя очаква света

EN: But it flew away from her reach
BG: Но лети от стигне до нея

EN: And the bullets catch in her teeth
BG: И куршумите улов в нея зъби

EN: Life goes on, it gets so heavy
BG: Животът продължава, той получава толкова тежки

EN: The wheel breaks the butterfly
BG: Колелото прекъсва пеперуда

EN: Every tear a waterfall
BG: Всяка сълза водопад

EN: In the night the stormy night she'll close her eyes
BG: През нощта бурна нощ тя ще затвори очите си

EN: In the night the stormy night away she'd fly
BG: През нощта бурна нощ тя ще лети

EN: And dreams of
BG: И мечтите на

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
BG: О о о о о о о о

EN: She'd dream of
BG: Тя би мечтата на

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
BG: О о о о о о о о о

EN: La-la-la-la-la-la-la
BG: La-La-La-La-La-La-La

EN: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la
BG: La-La-La-La-La-La-La-La-La-La

EN: And so lying underneath those stormy skies
BG: И така разположена под тези бурен небе

EN: She'd say, "oh, ohohohoh I know the sun must set to rise"
BG: Тя ще каже: "о, ohohohoh, знам, че слънцето трябва да зададете да се покачва"

EN: This could be
BG: Това може да бъде

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: This could be
BG: Това може да бъде

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
BG: О о о о о о о о

EN: This could be
BG: Това може да бъде

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: This could be
BG: Това може да бъде

EN: Para-para-paradise
BG: Пара-пара-рай

EN: Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
BG: О о о о о о о о о