Artist: 
Search: 
Colbie Caillat - Midnight Bottle lyrics (Bulgarian translation). | Midnight bottle take me calmly through my memories and everything come back to me
, Midnight bottle...
03:42
video played 1,776 times
added 7 years ago
Reddit

Colbie Caillat - Midnight Bottle (Bulgarian translation) lyrics

EN: Midnight bottle take me calmly through my memories and everything come back to me
BG: Полунощ бутилка ме вземат спокойно чрез моите спомени и всичко се върна към мен

EN: Midnight bottle make it real what feels like make believe so I can see a little more clearly
BG: Полунощ бутилка направи реално какво се чувства като да повярвам да видя малко по-ясно

EN: Like every single move you make kissing me so carefully on the corners of my dreaming eyes
BG: Като всеки един ход направите ме целува така внимателно по ъглите на очите ми сънувам

EN: I've got a midnight bottle gonna drink it down
BG: Аз имам е полунощ бутилка ще го пият

EN: A one way ticket takes me to the times we had before
BG: Еднопосочен билет ме отвежда към пъти сме имали преди

EN: When everything felt so right
BG: Когато всичко се чувствах толкова право

EN: If only for tonight I've got a midnight bottle gonna ease my pain
BG: Ако само за тази вечер имам полунощ бутилка ще облекчи болката ми

EN: From all these feelings driving me insane
BG: От всички тези чувства ме шофиране луд

EN: I think of you and everything's all right if only for tonight
BG: Аз мисля за теб и всичко е всички надясно, ако само за тази вечер

EN: Got a midnight bottle drifting off into the candlelight where I can find you any old time
BG: Имам полунощ бутилка, плаващи в светлината на свещи къде мога да намеря всяко старо време

EN: A midnight bottle I forgot how good it felt to be in a dream just like you had me
BG: Полунощ бутилка аз забравих колко добър беше да бъде в съня си точно като теб ме беше

EN: Cause lately I've been stumbling feels like I'm recovering
BG: Защото напоследък съм бил пречка се чувства като аз съм се възстановява

EN: But I think it's only for tonight
BG: Но аз мисля, че е само за тази вечер

EN: I've got a midnight bottle gonna drink it down
BG: Аз имам е полунощ бутилка ще го пият

EN: A one way ticket takes me to the times we had before
BG: Еднопосочен билет ме отвежда към пъти сме имали преди

EN: When everything felt so right
BG: Когато всичко се чувствах толкова право

EN: If only for tonight I've got a midnight bottle gonna ease my pain
BG: Ако само за тази вечер имам полунощ бутилка ще облекчи болката ми

EN: From all these feelings driving me insane
BG: От всички тези чувства ме шофиране луд

EN: I think of you and everything's all right if only for tonight
BG: Аз мисля за теб и всичко е всички надясно, ако само за тази вечер

EN: If only for tonight, if only for tonight, if only for tonight
BG: Ако само за тази вечер, ако само за тази вечер, ако само за тази вечер

EN: I've got a midnight bottle gonna drink it down
BG: Аз имам е полунощ бутилка ще го пият

EN: A one way ticket takes me to the times we had before
BG: Еднопосочен билет ме отвежда към пъти сме имали преди

EN: When everything felt so right
BG: Когато всичко се чувствах толкова право

EN: If only for tonight I've got a midnight bottle gonna ease my pain
BG: Ако само за тази вечер имам полунощ бутилка ще се облекчи миболка

EN: From all these feelings driving me insane
BG: От всички тези чувства ме шофиране луд

EN: I think of you and everything's all right if only for tonight
BG: Аз мисля за теб и всичко е всички надясно, ако само за тази вечер

EN: If only for tonight, if only for tonight, if only for tonight
BG: Ако само за тази вечер, ако само за тази вечер, ако само за тази вечер