Artist: 
Search: 
Ciara - Ride (feat. Ludacris) lyrics (Bulgarian translation). | Ciara
, Uh-huh
, 
, [Intro]
, 
, Catch me in the mall
, You know I buy it out.
, G5 planes, yeah I...
04:54
video played 2,580 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Ciara - Ride (feat. Ludacris) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ciara
BG: Ciara

EN: Uh-huh
BG: А-ха

EN: [Intro]
BG: [Intro]

EN: Catch me in the mall
BG: Хвани ме в мола

EN: You know I buy it out.
BG: Знаеш, че това изкупуване.

EN: G5 planes, yeah I fly it out.
BG: G5 равнини, да го излитам.

EN: Nig** in the back look like lex
BG: Nig ** в задната част изглежда като Lex

EN: In them 28's and
BG: В тях 28 и

EN: Oh you can't get her if
BG: О, не можете да я получите, ако

EN: Ain't got plenty cake.
BG: Не е ли достатъчно торта.

EN: ATL Gerogia..bodies
BG: ATL Gerogia .. органи

EN: Look like this size
BG: Изглежда по този начин размер

EN: 23 waist, pretty face
BG: 23 кръста, красиво лице

EN: Thick thighs.
BG: Дебела бедрата.

EN: [Ciara]
BG: [Ciara]

EN: I can do it big
BG: Мога да го направя голям

EN: I can do it long
BG: Мога да го правя дълго

EN: I can do whenever or however
BG: Не мога да направя, когато или от

EN: You want
BG: Искаш

EN: I can do it up and down
BG: Мога да го направя нагоре и надолу

EN: I can do circles
BG: Мога да правя кръгове

EN: To him I'm a gymnist
BG: За него аз съм gymnist

EN: This one is my circus
BG: Това е моя цирк

EN: I mark it so good
BG: Аз го маркирате толкова добри

EN: They can't wait to try I I I I
BG: Те не могат да чакат да се опита IIII

EN: Me e e a a
BG: Аз СЕИП

EN: I work it so good
BG: Аз работя много добре

EN: Man, these nig**s
BG: Човече, тези Nig ** и

EN: Tryna buy I I I I me
BG: Tryna купуват IIII мен

EN: They love they way I ride it (x3)
BG: Обичам те както аз го яздя (x3)

EN: They love the way I ride the beat
BG: Обичам начина по който се вози на победата

EN: How I ride the beat, I ride it
BG: Как да се вози на победа, аз го яздя

EN: They love they way I ride it (x3)
BG: Обичам те както аз го яздя (x3)

EN: They love the way I ride the beat
BG: Обичам начина по който се вози на победата

EN: Like a motherfu**g freak
BG: Като motherfu ** гр изрод

EN: And I won't stop, don't stop.
BG: И аз няма да спре, не спирайте.

EN: Get it! Get it!
BG: Махни го! Махни го!

EN: Imma pitch down the middle
BG: Imma терена по средата

EN: Baby hit it! hit it!
BG: Бебето го удари! удари го!

EN: I do it tonight
BG: Аз го правя тази вечер

EN: Handle my business, like a big girl should
BG: Дръжка моя бизнес, като голямо момиче трябва да

EN: 1 o'clock, 2 o'clock
BG: 1:00, 2:00

EN: 2 o'clock, 4....
BG: 02 часа, 4 ....

EN: 5 o'clock, 6 o'clock
BG: 5:00, 6:00

EN: Baby give me more.
BG: Baby дай ми повече.

EN: Pick me up, pick me up.
BG: Избор ме, ме вземе.

EN: You are my Ducati, I'm all up your frame
BG: Ти си ми Ducati, аз съм всичко си рамка

EN: Baby say my name.
BG: Бебе Say My Name.

EN: Show you how get ummm,
BG: Виж ти как се Ummm,

EN: Show you how to do it.
BG: Виж ти как да го направя.

EN: Left hip, right hip
BG: Ляв тазобедрената става, прави хип

EN: But your back into it ohhhh
BG: Но гърба си в него Ohhhh

EN: I mark it so good
BG: Аз го маркирате толкова добри

EN: They can't wait to try I I I I
BG: Те не могат да чакат да се опита IIII

EN: Me e e a a
BG: Аз СЕИП

EN: I work it so good
BG: Аз работя много добре

EN: Man, these nig**s
BG: Човече, тези Nig ** и

EN: Tryna buy I I I I me
BG: Tryna купуват IIII мен

EN: He love they way I ride it (x3)
BG: Той обичам те така карам нея (x3)

EN: He love the way I ride the beat
BG: Той обичам начина по който се вози на победата

EN: Ride ride the beat, I ride it.
BG: Трактор се вози на победа, аз го яздя.

EN: He love they way I ride it (x2)
BG: Той обичам те така карам него (x2)

EN: He love the way I ride the beat
BG: Той обичам начина по който се вози на победата

EN: Like a motherfu**g freak
BG: Като motherfu ** гр изрод

EN: [Ludacris]
BG: [Ludacris]

EN: She ride ir like a rollercoaster.
BG: Тя се вози IR като въртележка на увеселителен парк.

EN: Soon as I get her to the top she screams.
BG: Скоро като я получи в началото на страницата тя крещи.

EN: I put her out like a lite,
BG: Да изнеса си като Lite,

EN: She'll be out for the night
BG: Тя ще бъде изложена за през нощта

EN: When her head hit the pollows sweet dreams
BG: Когато главата си удари pollows сладки сънища

EN: Waker her up about 30mins later,
BG: Waker си до около 30mins по-късно,

EN: Calling me the terminator, let's go again
BG: Да ми се обажда на терминатор, нека ние отидем отново

EN: Red zone, imma get her first down
BG: Червена зона, imma получите първата си надолу

EN: Call me luda true
BG: Обади ми Луда вярно

EN: Breeze I throw it in.
BG: Бриз го хвърлят инча

EN: Touch down, he scores,
BG: Touch надолу, той резултати,

EN: Ludacris the MVP
BG: Ludacris за MVP

EN: With a rack like that and a back like that
BG: С багажник така и назад като че

EN: Cici better CC me.
BG: Сиси-добре ми CC.

EN: Cause them legs just keep on going
BG: Защото ги краката просто държа на съществуващ

EN: So I gotta put her to bed.
BG: Така че аз трябва да я слага в леглото.

EN: Let the 808 bump, and the go bunk
BG: Нека 808 бум и в движение легло

EN: Cause she ride it like a....
BG: Защото тя го вози като А. ...

EN: He love they way I ride it (x3)
BG: Той обичам те така карам нея (x3)

EN: He love the way I ride the beat
BG: Той обичам начина по който се вози на победата

EN: Like a motherfu**g freak
BG: Като motherfu ** гр изрод

EN: Ohh baby baby baby
BG: Ох бебе бебе бебе

EN: Do me like you up when I'm up
BG: Направи ми искали, когато съм до

EN: When I'm done, when I'm done
BG: Когато съм направи, когато приключа

EN: Ohh baby baby baby
BG: Ох бебе бебе бебе

EN: You can stand to look away when
BG: Вие може да устои да не погледна назад, когато

EN: I'm swirling this around.
BG: Аз съм въртеливо движение около това.

EN: Oh baby bay you like it
BG: О, скъпа залив да ви хареса

EN: Once it get up and down.
BG: След като го нагоре и надолу.

EN: Oh baby he love it when
BG: О, скъпа, той го обичам, когато

EN: I twirl this thing around
BG: Аз това нещо около заврънкулка

EN: He love they way I ride it (x3)
BG: Той обичам те така карам нея (x3)

EN: He love the way I ride the beat
BG: Той обичам начина по който се вози на победата

EN: Like a motherfu**ng freak
BG: Като motherfu ** NG изрод