Artist: 
Search: 
Ciara - Like A Boy lyrics (Bulgarian translation). | [Verse: 1]
, Pull up your pants
, (Just Like Em')
, Take out the trash
, (Just Like Em')
, getting...
03:56
video played 6,046 times
added 7 years ago
Reddit

Ciara - Like A Boy (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse: 1]
BG: [Стих: 1]

EN: Pull up your pants
BG: Вдигни си панталоните

EN: (Just Like Em')
BG: (Точно като него)

EN: Take out the trash
BG: Извадете боклук

EN: (Just Like Em')
BG: (Точно като него)

EN: getting ya cash like em'
BG: Първо ти пари като него

EN: Fast like em'
BG: Бързо като него

EN: Girl you outta act like ya dig
BG: Момиче ти махаме действат като те копаят

EN: (What I'm talkin' bout')
BG: (Това, което съм говориш мач')

EN: Security codes on everything
BG: Защитни кодове на всичко

EN: Vibrate so your phone don't ever ring
BG: Vibrate така телефона не винаги пръстен

EN: (Joint Account)
BG: (Съвместно профил)

EN: And another one he don't know about
BG: И още едно той не знае за

EN: [Hook]
BG: [Хук]

EN: Wish we could switch up the roles
BG: Да можехме да престанем с тези роли

EN: And I could be that...
BG: И мога да бъда, че ...

EN: Tell you I love you
BG: Кажи обичам те

EN: But when you call I never get back
BG: Но когато ти се обадя аз никога не се връщам

EN: Would you ask them questions like me?...
BG: Ще ви помоля да ги въпроси като мен? ...

EN: Like where you be at?
BG: Както и когато ти е най?

EN: Cause I'm out 4 in the morning
BG: Защото бях навън към 4 през нощта

EN: On the corner rolling
BG: На ъгъла подвижния

EN: Doing my own thing
BG: Си моя работа

EN: Oh
BG: Ох

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: What if I?...
BG: Ами ако? ...

EN: Had a thing on the side?
BG: Имаше нещо правилно?

EN: Made ya cry?
BG: Накарала да плачеш?

EN: Would the rules change up?...
BG: Можеха ли правилата да се променят? ...

EN: Or would they still apply?...
BG: Или пак ще важат? ...

EN: If I played you like a toy?...
BG: Ако си играех с теб като играчка? ...

EN: Sometimes I wish I could act like a boy
BG: Понякога искам да съм в ролята на момче

EN: [Guy Chopped & Screwed Voice]
BG: [Гай Нарязани & Винтови] гласове

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What You Mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't Handle that!
BG: Нямаш предлог за това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: [Verse: 2]
BG: [Стих: 2]

EN: Girl go head and be...
BG: Момиче продължи напред и да се ...

EN: (Just Like Em')
BG: (Точно като него)

EN: Go run the streets
BG: Отиди тече по улиците

EN: (Just Like Em')
BG: (Точно като него)

EN: come home late say sleep like em'
BG: се върне у дома късно кажа спя като него

EN: Creep like em'
BG: Creep като него

EN: Front with ya friends
BG: Фронт с теб приятели

EN: Act hard when you're with em' like em'
BG: Закона за трудно, когато сте с ги'като него

EN: (What)
BG: (Какво)

EN: Keep a straight face when ya tell a lie
BG: Дръж се сериозно когато казваш лъжа

EN: Always keep an air-tight alibi
BG: Винаги дръжте в херметически алиби

EN: (Keep Him In The Dark)
BG: (Остави го в мрака)

EN: What he don't know won't break his heart
BG: Това, което той не знае няма да разбие сърцето му

EN: [Hook]
BG: [Хук]

EN: Wish we could switch up the roles
BG: Да можехме да престанем с тези роли

EN: And I could be that...
BG: И мога да бъда, че ...

EN: Tell you I love you
BG: Кажи обичам те

EN: But when you call I never get back
BG: Но когато ти се обадя аз никога не се връщам

EN: Would you ask them questions like me?...
BG: Ще ви помоля да ги въпроси като мен? ...

EN: Like where you be at?
BG: Както и когато ти е най?

EN: Cause I'm out 4 in the morning
BG: Защото бях навън към 4 през нощта

EN: On the corner rolling
BG: На ъгъла подвижния

EN: Doing my own thing
BG: Си моя работа

EN: Yea
BG: Да

EN: [Chorus]
BG: [Корус]

EN: [Guy Chopped & Screwed Voice]
BG: [Гай Нарязани & Винтови] гласове

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What You Mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't Handle that!
BG: Нямаш предлог за това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: If I was always gone
BG: Ако аз бях винаги отиде

EN: With the sun getting home
BG: Със слънцето Първи дом

EN: (Would Ya Like That?)
BG: (Ще ти хареса?)

EN: Told you I was with my crew
BG: Казах ти, аз бях с моя екипаж

EN: When I knew it wasn't true
BG: Когато знаех, че това не е вярно

EN: (Would Ya Like That?)
BG: (Ще ти хареса?)

EN: If I act like you
BG: Ако се преструвах като теб

EN: Walk A mile off in yo shoes
BG: Изминавайки миля в твоите обувки

EN: (Would Ya Like That?)
BG: (Ще ти хареса?)

EN: I'm messing with your head again
BG: Аз съм каша с главата си отново

EN: Dose of your own medicine
BG: Дозата на собствения си лекарство

EN: [Chorus]
BG: [Корус]

EN: [Guy Chopped & Screwed Voice]
BG: [Гай Нарязани & Винтови] гласове

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What You Mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't Handle that!
BG: Нямаш предлог за това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: Can't be getting mad!
BG: Не може да е ядосан!

EN: What you mad?
BG: За какво си ядосан?

EN: Can't handle that!
BG: Не може да се справиш с това!

EN: [Music Plays]
BG: [Музиката]

EN: [Outro]
BG: [Outro]

EN: If I played you...
BG: Ако си играех с теб ...

EN: Would yo like that?
BG: Щеше ли да ти хареса?

EN: Had friends...
BG: Ако имах приятели ...

EN: Would you like that?
BG: Искате ли това?

EN: never call?
BG: Никога не се обадят?

EN: Would you like that?
BG: Искате ли това?

EN: Hell naw
BG: Ад naw

EN: You wouldn't like that
BG: Може би не така

EN: No!
BG: Не!

EN: [Half-Chorus]
BG: [] Half-Корус

EN: What if I made ya cry!
BG: Ами ако те бях накарала да плачеш!

EN: Would they still apply!
BG: Щяха ли да се!

EN: What if I...
BG: Ами ако I. ..

EN: If I played you like a toy
BG: Ако си играех с теб като с играчка

EN: Sometimes I wish I could act like a boy!
BG: Понякога искам да съм в ролята на момче!

EN: [Music 'til song fades out]
BG: Докато песен [Music'избледнява вън]