Artist: 
Search: 
Christina Perri - A Thousand Years (In The Live Room) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1]
, Heart beats fast
, Colors and promises
, How to be brave
, How can I love when I'm...
05:01
video played 128 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Christina Perri - A Thousand Years (In The Live Room) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Heart beats fast
BG: Сърцето бие бързо

EN: Colors and promises
BG: Цветове и обещания

EN: How to be brave
BG: Как да се смели

EN: How can I love when I'm afraid
BG: Как мога да обичам, когато ме е страх

EN: To fall
BG: Да падне

EN: But watching you stand alone
BG: Но гледам да стоя сам

EN: All of my doubt
BG: Всички от моите съмнения

EN: Suddenly goes away somehow
BG: Някак изведнъж си отива

EN: One step closer
BG: Една стъпка по-близо

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I have died everyday
BG: Аз имам умира всеки ден

EN: waiting for you
BG: Чакащи за вас

EN: Darlin' don't be afraid
BG: София ИЛИЯНЦИ "не се страхувайте

EN: I have loved you for a
BG: Аз възлюбих вас за

EN: Thousand years
BG: Хиляди години

EN: I'll love you for a
BG: Аз ще те обичам за

EN: Thousand more
BG: Хиляда повече

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Time stands still
BG: Времето е спряло

EN: beauty in all she is
BG: красотата на всичко тя е

EN: I will be brave
BG: Аз ще бъда смел

EN: I will not let anything
BG: Аз няма да позволя нищо

EN: Take away
BG: Изнасям

EN: What's standing in front of me
BG: Това, което стои пред мен

EN: Every breath,
BG: Всеки дъх,

EN: Every hour has come to this
BG: Всеки час се стигне до това

EN: One step closer
BG: Една стъпка по-близо

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I have died everyday
BG: Аз имам умира всеки ден

EN: Waiting for you
BG: Чакащи за вас

EN: Darlin' don't be afraid
BG: София ИЛИЯНЦИ "не се страхувайте

EN: I have loved you for a
BG: Аз възлюбих вас за

EN: Thousand years
BG: Хиляди години

EN: I'll love you for a
BG: Аз ще те обичам за

EN: Thousand more
BG: Хиляда повече

EN: And all along I believed
BG: И всички заедно вярвал

EN: I would find you
BG: Аз ще ви намеря

EN: Time has brought
BG: Време е донесъл

EN: Your heart to me
BG: Сърцето си за мен

EN: I have loved you for a
BG: Аз възлюбих вас за

EN: Thousand years
BG: Хиляди години

EN: I'll love you for a
BG: Аз ще те обичам за

EN: Thousand more
BG: Хиляда повече

EN: One step closer
BG: Една стъпка по-близо

EN: One step closer
BG: Една стъпка по-близо

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I have died everyday
BG: Аз имам умира всеки ден

EN: Waiting for you
BG: Чакащи за вас

EN: Darlin' don't be afraid,
BG: София ИЛИЯНЦИ "не се страхувайте,

EN: I have loved you for a
BG: Аз възлюбих вас за

EN: Thousand years
BG: Хиляди години

EN: I'll love you for a
BG: Аз ще те обичам за

EN: Thousand more
BG: Хиляда повече

EN: And all along I believed
BG: И всички заедно вярвал

EN: I would find you
BG: Аз ще ви намеря

EN: Time has brought
BG: Време е донесъл

EN: Your heart to me
BG: Сърцето си за мен

EN: I have loved you for a
BG: Аз възлюбих вас за

EN: Thousand years
BG: Хиляди години

EN: I'll love you for a
BG: Аз ще те обичам за

EN: Thousand more
BG: Хиляда повече