Artist: 
Search: 
Christina Milian - This Boy (feat. Pitbull) lyrics (Bulgarian translation). | [The-Dream:]
, Take it back to the 80's
, Dance like this
, Take it back to the 80's
, Take it back...
04:16
video played 2,799 times
added 8 years ago
Reddit

Christina Milian - This Boy (feat. Pitbull) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [The-Dream:]
BG: [The-Dream:]

EN: Take it back to the 80's
BG: Върнете го обратно на 80-те години

EN: Dance like this
BG: Танцувай, сякаш това

EN: Take it back to the 80's
BG: Върнете го обратно на 80-те години

EN: Take it back to the 80's
BG: Върнете го обратно на 80-те години

EN: [Christina:]
BG: [Кристина:]

EN: All I see is diamond rings
BG: Всичко, което виждаме е диаманти

EN: Cant get them off my mind like a plane got me flying
BG: Не мога да ги получите от моя ум като самолет ме плаващи

EN: This just aint a fling, it seems I'm trying to take my time
BG: Това просто не е само забавление, то изглежда, аз се опитвам да ми време

EN: But you make me feel so fine
BG: Но ти ме караш да се чувстват толкова добре

EN: Tell me whats gotten in to me, never knew this is where'd I be
BG: Кажи ми какво намерила при мене, не знаех, че това е, къде съм

EN: Spent my whole life living for everyone else
BG: Прекарал целия си живот живот за всички останали

EN: This one time I wanna live for myself
BG: Този път искам да живея за себе си

EN: But they telling me its too new (oh oh)
BG: Но те ми казват да си твърде нов (ох ох)

EN: Tell me how long should I wait how long should it take
BG: Кажи ми колко време трябва да изчакам колко време трябва да я приеме

EN: Telling me its too new (oh oh)
BG: Да разкажем мен си твърде нов (ох ох)

EN: Cause it feels so good just to be your girl
BG: Защото тя се чувства толкова добре, само за да си момиче

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world
BG: Аз уж го пропускайте за света

EN: Kiss my check (ooo) for me, finish you what you do,
BG: Целуни ми проверка (о) за мен, като завършите това, което правиш,

EN: Makes me fall in love with you
BG: Кара ме да се влюбя с теб

EN: Even without the fancy things im thankful for the thought
BG: Дори и без фантазия неща IM благодарен за мисълта

EN: Boy you got my heart
BG: Момче, имаш моето сърце

EN: Dont know whats gotten in to me, never knew this is where'd I be
BG: Не знам какво намерила при мене, не знаех, че това е, къде съм

EN: Spent my whole life living for everyone else
BG: Прекарал целия си живот живот за всички останали

EN: This one time I wanna live for myself
BG: Този път искам да живея за себе си

EN: But they telling me its too new (oh oh)
BG: Но те ми казват да си твърде нов (ох ох)

EN: Tell me how long should I wait how long should it take
BG: Кажи ми колко време трябва да изчакам колко време трябва да я приеме

EN: Telling me its too new (oh oh)
BG: Да разкажем мен си твърде нов (ох ох)

EN: Cause it feels so good just to be your girl
BG: Защото тя се чувства толкова добре, само за да си момиче

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world
BG: Аз уж го пропускайте за света

EN: Party like rockstars, dippin' low in fast cars
BG: Страна като rockstars, Dippin'с ниско съдържание на бързи коли

EN: Ballin' out Cali love down south Atlanta love
BG: Ballin'на Кали любов на юг Атланта любов

EN: Big city open hearts we'll never be apart
BG: Голям град отворени сърца ние никога няма да се разделим

EN: We need just to be the part, shorty put a ring on it
BG: Ние трябва просто да бъде част, джудженце дадеш пръстена върху него

EN: Said that im the proto type, yea boy sure your right
BG: Каза, че аз съм прото вид, да момче ви трябва да прави

EN: Yea boy you know your right
BG: Да момче ли си правите

EN: I'm so in love with ya
BG: Аз съм толкова влюбен в теб

EN: Debating on it and why you hatin on it
BG: Дебати върху него и защо hatin върху него

EN: Holla, we making dollas
BG: Holla, ние като dollas

EN: Oh yea
BG: О, да!

EN: Dont know whats gotten in to me, never knew this is where'd I be
BG: Не знам какво намерила при мене, не знаех, че това е, къде съм

EN: Spent my whole life living for everyone else
BG: Прекарал целия си живот живот за всички останали

EN: This one time I wanna live for myself
BG: Този път искам да живея за себе си

EN: But they telling me its too new (oh oh)
BG: Но те ми казват да си твърде нов (ох ох)

EN: Tell me how long should I wait how long should it take
BG: Кажи ми колко време трябва да изчакам колко време трябва да я приеме

EN: Telling me its too new (oh oh)
BG: Да разкажем мен си твърде нов (ох ох)

EN: Cause it feels so good just to be your girl
BG: Защото тя се чувства толкова добре, само за да си момиче

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world, the world, the world
BG: Аз уж го пропускайте за света, светът, светът

EN: I wouldnt miss it for the world
BG: Аз уж го пропускайте за света