Artist: 
Search: 
Christina Aguilera - Tilt Ya Head Back (feat. Nelly) (Live MTV Video Music Awards) lyrics (Bulgarian translation). | Somebody give me a base line
, Yeah, that's tight (uhh)
, Check it, drop the drum right...
04:41
video played 1,121 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Christina Aguilera - Tilt Ya Head Back (feat. Nelly) (Live MTV Video Music Awards) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Somebody give me a base line
BG: Някой да ми даде базова линия

EN: Yeah, that's tight (uhh)
BG: Да, това е здраво (Ох)

EN: Check it, drop the drum right (hmmm..yeah)
BG: Проверете го, спад на барабана право (hmmm.. Да)

EN: I think we missed some
BG: Мисля, че сме пропуснали някои

EN: Put some horns into it..woo! (that's right)
BG: Сложи малко рога в нея .. уо! (Точно така)

EN: Do it again (yeah yeah, ha oooh oooh alright, ha)
BG: Направи го отново (да, да, ха ооо ооо добре, ха)

EN: Give her what she want, give her what she want uh [repeat]
BG: Дайте си това, което искам, си даде това, което иска тя ъ-ъ [повтарят]

EN: [Verse 1: Xtina]
BG: [Куплет 1: Xtina]

EN: I see you lookin', uh
BG: Виждам те гледам', ъ-ъ

EN: like what you see?
BG: като това, което виждате?

EN: Boy, now don’t be shy
BG: Леле, сега не се срамувай

EN: and look at her face in opportunity
BG: и погледнете лицето си в възможност

EN: [Nelly (Xtina):]
BG: [Нели (Xtina):]

EN: She’s right ya know (uh uh), she's right (ah)
BG: Тя е правото знаеш (ъ-ъ ъ-ъ), тя е права (ах)

EN: Man, she's right ya know (uh uh), she's right (ow!)
BG: Човече, тя е права нали знаеш (ъ-ъ ъ-ъ), тя е права (ow!)

EN: You stand there looking at me (at me)
BG: Ти стоиш там ме гледаше (ме)

EN: I stand herre looking at you girl (at you boy)
BG: Стоя Herre ви гледа момиче (момче на вас)

EN: You know exactly what's on my mind (yeah yeah)
BG: Ти знаеш точно какво има в съзнанието ми (да, да)

EN: [Xtina (Nelly):]
BG: [Xtina (Нели):]

EN: It’s just so easy to see (to see)
BG: Това е толкова лесно да се види (да се види)

EN: You came here looking for me (but uh uh)
BG: Ти дойде тук да ме търсят (но ъ-ъ ъ-ъ)

EN: But I don’t do that type of thing all the time, yeah
BG: Но аз не правя подобни неща през цялото време, да

EN: (You want me to)
BG: (Искам да)

EN: Come here boy
BG: Ела тук, момче

EN: I got a little something for ya
BG: Имам нещо за теб

EN: (You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
BG: (Може ли малко, мога да получа малко?, Да, да)

EN: And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)
BG: И аз не знам (аз не знам какво е, но аз просто искам да отида да те познават, добре добре .. да, да)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I need to daaaaaance
BG: Трябва да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: I need ya to daaaaaance
BG: Имам нужда от теб да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: [Verse 2: Nelly]
BG: [Куплет 2: Нели]

EN: Now situations, girl
BG: Сега ситуации, момиче

EN: They often change
BG: Те често се променят

EN: Sometimes for the good
BG: Понякога за добро

EN: Sometimes for the bad, but who’s to blame?
BG: Понякога за лошо, но кой е виновен?

EN: [Xtina (Nelly):]
BG: [Xtina (Нели):]

EN: He’s right ya know (uh uh), he's right (oh babygirl)
BG: Той е прав нали знаеш (ъ-ъ ъ-ъ), той е прав (ох babygirl)

EN: He's right ya know (uh uh), he's right, OW!
BG: Той е прав нали знаеш (ъ-ъ ъ-ъ), той е прав, ау!

EN: [Nelly (Xtina):]
BG: [Нели (Xtina):]

EN: You stand there looking at me (at me)
BG: Ти стоиш там ме гледаше (ме)

EN: I stand herre looking at you girl (at you boy)
BG: Стоя Herre ви гледа момиче (момче на вас)

EN: You know exactly what’s on my mind (yeah yeah)
BG: Ти знаеш точно какво има в съзнанието ми (да, да)

EN: [Xtina (Nelly):]
BG: [Xtina (Нели):]

EN: It’s just so easy to see (to see)
BG: Това е толкова лесно да се види (да се види)

EN: You came here looking for me (but uh uh)
BG: Ти дойде тук да ме търсят (но ъ-ъ ъ-ъ)

EN: But I don’t do that type of thing all the time, yeah
BG: Но аз не правя подобни неща през цялото време, да

EN: (You want me to)
BG: (Искам да)

EN: Come here boy
BG: Ела тук, момче

EN: I got a little something for ya
BG: Имам нещо за теб

EN: (You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
BG: (Може ли малко, мога да получа малко?, Да, да)

EN: And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)
BG: И аз не знам (аз не знам какво е, но аз просто искам да отида да те познават, добре добре .. да, да)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I need to daaaaaance
BG: Трябва да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: I need ya to daaaaaance
BG: Имам нужда от теб да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: (Everybody says)
BG: (Всички казват)

EN: Hustle for me, hustle (hustle)
BG: Hustle за мен, блъскане (блъскане)

EN: Hustle for me, hustle (hustle)
BG: Hustle за мен, блъскане (блъскане)

EN: Hustle for me, hustle (hustle)
BG: Hustle за мен, блъскане (блъскане)

EN: Hustle for me, yeah
BG: Hustle за мен, да

EN: [Verse 3: Xtina]
BG: [Куплет 3: Xtina]

EN: So, you got some nerve thinking you’re so
BG: Така че, имам някои нервни си мислиш, че си толкова

EN: I got a little bit of that
BG: Имам малко, че

EN: A little bit of this
BG: Малко от това

EN: A little bit of back
BG: Малко назад

EN: With a little bit of bitch
BG: С малко кучка

EN: [Nelly (Xtina):]
BG: [Нели (Xtina):]

EN: You stand there looking at me (at me)
BG: Ти стоиш там ме гледаше (ме)

EN: I stand herre looking at you girl (at you boy)
BG: Стоя Herre ви гледа момиче (момче на вас)

EN: You know exactly what’s on my mind (yeah yeah)
BG: Ти знаеш точно какво има в съзнанието ми (да, да)

EN: [Xtina (Nelly):]
BG: [Xtina (Нели):]

EN: It’s just so easy to see (to see)
BG: Това е толкова лесно да се види (да се види)

EN: You came here looking for me (but uh uh)
BG: Ти дойде тук да ме търсят (но ъ-ъ ъ-ъ)

EN: But I don’t do that type of thing all the tiiiiiiiiiiiime
BG: Но аз не правя този вид на нещо, което всички tiiiiiiiiiiiime

EN: (You want me to)
BG: (Искам да)

EN: Come here boy
BG: Ела тук, момче

EN: I got a little something for ya
BG: Имам нещо за теб

EN: (You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
BG: (Може ли малко, мога да получа малко?, Да, да)

EN: And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)
BG: И аз не знам (аз не знам какво е, но аз просто искам да отида да те познават, добре добре .. да, да)

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I need to daaaaaance
BG: Трябва да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: I need ya to daaaaaance
BG: Имам нужда от теб да daaaaaance

EN: (Tilt ya head back, take it down now)
BG: (Tilt теб се връщам, да я снемат сега)

EN: All night
BG: Цяла нощ

EN: (Bring it back up slowly, that's right)
BG: (Я върне бавно, това е така)

EN: Hey! (Give her what she want, give her what she want uh) [repeat 'til end]
BG: Хей! (Я дам това, което искам, си даде това, което иска тя ъ-ъ) [докато края повтаря']

EN: oooohooooh, oooh yea, ha!
BG: oooohooooh, Оооо да, ха!

EN: Oh Nelly!
BG: О, Нели!

EN: Nelly, Nelly, you make me so sweaty baby
BG: Нели, Нели, ти ме караш да така потни бебе

EN: yeayeayeayeayeayea OH!
BG: yeayeayeayeayeayea OH!