Artist: 
Search: 
Christina Aguilera - Ain't No Other Man lyrics (Bulgarian translation). | (Do your thang honey)
, 
, I could feel it from the start
, Couldn't stand to be apart
, Something...
04:55
video played 1,738 times
added 8 years ago
Reddit

Christina Aguilera - Ain't No Other Man (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Do your thang honey)
BG: (Да си Thang мед)

EN: I could feel it from the start
BG: Мога да го чувствам от самото начало

EN: Couldn't stand to be apart
BG: не можеше да търпи да се разделим

EN: Something ?bout you caught my eye
BG: Нещо? Забранявам ти ми хвана окото

EN: Something moved me deep inside
BG: Нещо мърдаше мен дълбоко в себе

EN: I don't know what you did boy but you had it
BG: Не знам какво направи момче, но тя е

EN: And I've been hooked ever since
BG: И аз съм бил крив и досега

EN: I told my mother, my brother, my sister and my friends
BG: Казах на майка ми, брат ми, сестра ми и моите приятели

EN: Told the others, my lovers from past and present tense
BG: Казах на другите, любовниците си от миналото и сегашното време

EN: That every time I see you everything starts making sense
BG: Това всеки път, когато видите всичко, което започва да прави смисъл

EN: (Do your thang honey)
BG: (Да си Thang мед)

EN: Ain't no other man can stand up next to you
BG: Няма друг човек, който да застане до вас

EN: Ain't no other man on the planet does what you do
BG: Няма друг човек на планетата е това, което правите

EN: You're the kinda guy a girl finds in a blue moon
BG: Ти си доста момче момиче окриват във синя луна

EN: You got soul, you got class, you got style with your bad ass
BG: Ти имаш душа, ти имаш класа, имаш стил, с'лошите" си задника

EN: Ain't no other man, it's true
BG: Няма друг човек, това е вярно

EN: Ain't no other man but you
BG: Няма друг мъж освен теб

EN: Never thought I'd be alright, no no no
BG: Никога не мислех, че ще бъде наред, не не не

EN: ?Til you came and changed my life, yeah yeah yeah
BG: ? Докато ти дойде и промени живота ми, да, да, да

EN: What was cloudy now is clear, yeah yeah
BG: Каквото беше мътно сега е ясно, да, да

EN: You're the light that I needed
BG: Ти си светлината от която се нуждаех

EN: You got what I want boy and I want it
BG: Имаш ли това, което искам момче и аз искам

EN: So keep on givin' it up
BG: Така че държат на даваш това се

EN: So tell your mother, your brother, your sister and your friends
BG: Така че, кажи на майка си, брат, сестра си и приятелите си

EN: And the others, your lovers, better not be present tense
BG: И по-добре не на другите, твои любовници, се сегашно време

EN: ?Cause I want everyone to know that you are mine and no one else's
BG: ? Защото искам всеки да знае, че ти си мой и никой друг

EN: Ain't no other man can stand up next to you
BG: Няма друг човек, който да застане до вас

EN: Ain't no other man on the planet does what you do
BG: Няма друг човек на планетата е това, което правите

EN: You're the kinda guy a girl finds in a blue moon
BG: Ти си доста момче момиче окриват във синя луна

EN: You got soul, you got class, you got style with your bad ass
BG: Ти имаш душа, ти имаш класа, имаш стил, с'лошите" си задника

EN: Ain't no other man, it's true
BG: Няма друг човек, това е вярно

EN: Ain't no other man but you
BG: Няма друг мъж освен теб

EN: (Break it down now)
BG: (Пауза го заложени)

EN: Ain't no other, ain't, ain't no other other
BG: Няма друг, няма, няма друг други

EN: Ain't no other, ain't, ain't no other lover
BG: Няма друг, няма, няма друг любовник

EN: Ain't no other, I-I-I need no other
BG: Няма друг, III нужда от друг

EN: Ain't no other man but you
BG: Няма друг мъж освен теб

EN: You are there when I'm a mess
BG: Вие сте там, когато аз съм каша

EN: Talk me down from every ledge
BG: Говори ми от някой перваз

EN: Give me strength, boy you're the best
BG: Дай ми сила, момче, ти си най-добрите

EN: You're the only one who's ever passed every test
BG: Ти си единственият, който някога премина всеки тест

EN: Ain't no other man can stand up next to you
BG: Няма друг човек, който да застане до вас

EN: Ain't no other man on the planet does what you do
BG: Няма друг човек на планетата е това, което правите

EN: You're the kinda guy a girl finds in a blue moon
BG: Ти си доста момче момиче окриват във синя луна

EN: You got soul, you got class, you got style with your bad ass
BG: Ти имаш душа, ти имаш класа, имаш стил, с'лошите" си задника

EN: Ain't no other man, it's true
BG: Няма друг човек, това е вярно

EN: Ain't no other man but you
BG: Няма друг мъж освен теб

EN: And now I'm telling you
BG: И сега ти казвам

EN: Said ain't no other man but you!
BG: Саид не е никой друг мъж освен теб!

EN: Ain't no other man can stand up next to you
BG: Няма друг човек, който да застане до вас

EN: Ain't no other man on the planet does what you do
BG: Няма друг човек на планетата е това, което правите

EN: You're the kinda guy a girl finds in a blue moon
BG: Ти си доста момче момиче окриват във синя луна

EN: You got soul, you got class, you got style with your bad ass
BG: Ти имаш душа, ти имаш класа, имаш стил, с'лошите" си задника

EN: Ain't no other man, it's true
BG: Няма друг човек, това е вярно

EN: Ain't no other man but you
BG: Няма друг мъж освен теб