Artist: 
Search: 
Chris Isaak - Wicked Game lyrics (Bulgarian translation). | The world was on fire and no one could save me but you.
, It's strange what desire will make foolish...
04:03
video played 7,816 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Chris Isaak - Wicked Game (Bulgarian translation) lyrics

EN: The world was on fire and no one could save me but you.
BG: Светът е в пламъци и никой не можеше да ме спаси но ти.

EN: It's strange what desire will make foolish people do.
BG: Странно е какво желанието ще направи глупави хора.

EN: I never dreamed that I'd meet somebody like you.
BG: Аз никога не съм мечтал, че ще отговарят на някой като вас.

EN: And I never dreamed that I'd lose somebody like you.
BG: И аз никога не съм мечтал, че ще загуби някой като вас.

EN: No, I don't want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, не искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: No, I don't want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, не искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: With you (This world is only gonna break your heart)
BG: С теб (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: What a wicked game to play, to make me feel this way.
BG: Каква нечестивите игра да играе, да ме карат да чувствам по този начин.

EN: What a wicked thing to do, to let me dream of you.
BG: Какво грешен нещо да направите, за да ми мечтата за вас.

EN: What a wicked thing to say, you never felt this way.
BG: Какво грешен нещо да кажа, никога не чувствах по този начин.

EN: What a wicked thing to do, to make me dream of you and,
BG: Какво грешен нещо да направите, за да ме карат да мечтая за теб и,

EN: I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Аз искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: With you.
BG: С вас.

EN: The world was on fire and no one could save me but you.
BG: Светът е в пламъци и никой не можеше да ме спаси но ти.

EN: It's strange what desire will make foolish people do.
BG: Странно е какво желанието ще направи глупави хора.

EN: I never dreamed that I'd love somebody like you.
BG: Аз никога не съм мечтал, че ще обичам някой като вас.

EN: And I never dreamed that I'd lose somebody like you,
BG: И аз никога не съм мечтал, че ще загуби някой като теб,

EN: No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: No, I want to fall in love (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, искам да се влюбя (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: With you (This world is only gonna break your heart)
BG: С теб (този свят е само ще разбие сърцето)

EN: No, I... (This world is only gonna break your heart)
BG: Не, аз... (Този свят е само ще разбие сърцето)

EN: (This world is only gonna break your heart)
BG: (Този свят е само ще разбие сърцето)

EN: Nobody loves no one.
BG: Никой не обича никой.