Artist: 
Search: 
Children Of Bodom - Downfall lyrics (Bulgarian translation). | The night of timeless fire is drawing near
, I flee... Throughout the years of throe
, Watching...
04:49
video played 1,249 times
added 8 years ago
by tuzaw3
Reddit

Children Of Bodom - Downfall (Bulgarian translation) lyrics

EN: The night of timeless fire is drawing near
BG: В нощта на вечен огън наближава

EN: I flee... Throughout the years of throe
BG: Бягам... През годините на ни

EN: Watching through a mirror, as I fall apart
BG: Гледайки през огледало, както аз се разпада

EN: I see a wreck, I'm burning
BG: Аз виждам една развалина, аз изгарям

EN: I see angels burning, falling down in ruins
BG: Аз виждам ангелите изгаряне, падна в руини

EN: Looking down I see me, I'm my own enemy
BG: Търси се видя ме, аз съм моите собствени враг

EN: Watching myself decaying, falling from high spirits
BG: Гледам себе си разлагащото, падане от високо алкохолни напитки

EN: I flee... Throughout the ruins of me
BG: Бягам... През руините на мен

EN: Longing for finding my way out
BG: Копнеж за намиране на пътя ми

EN: Leaving myself, there's nothing left for me
BG: Себе си оставя, е останало нищо за мен

EN: The ruins are about to crumble down.
BG: Руините са на път да се рушат.

EN: The flame is dying by shivery winds of jet black skies
BG: Пламъкът се умира от зъзнещ ветрове на jet Черно небе

EN: It reflects hatred in my eyes
BG: Тя отразява омраза в очите ми

EN: I see angels burning, falling down in ruins
BG: Аз виждам ангелите изгаряне, падна в руини

EN: Looking down I see my ashes scattered around my grave
BG: Поглеждайки надолу виждам си пепел разпръснати около гроба ми

EN: Angels whispering fire, no longer I'm alive
BG: Ангелите шепне пожар, вече няма да съм жив

EN: Settled down I'm done with the trip to my kingdom come
BG: Заселили приключих с пътуване ми кралство дойде