Artist: 
Search: 
Chief Keef - Now Its Over lyrics (Bulgarian translation). | [Intro]
, Now it's over
, Now it's over
, Now it's over
, Now it's over
, It's over
, 
, [Hook]
, I...
02:24
video played 15,445 times
added 5 years ago
Reddit

Chief Keef - Now Its Over (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro]
BG: [Въведение]

EN: Now it's over
BG: Сега е над

EN: Now it's over
BG: Сега е над

EN: Now it's over
BG: Сега е над

EN: Now it's over
BG: Сега е над

EN: It's over
BG: Това е над

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I keep a big bankroll and some designer clothes on
BG: Аз държа голям банкрол и някои дизайнерски дрехи на

EN: Last year I didn't have shit well now it's over
BG: Миналата година не са глупости Ами сега това е над

EN: Keep me some hoes, a lot of hoes here
BG: Дръжте ме някои мотики, много мотики тук

EN: Last year I cuffed that bitch, well now its over
BG: Миналата година аз cuffed тази кучка, Ами сега му над

EN: Now its over, now its over
BG: Сега му свърши, сега му над

EN: Last year I didn't have shit, well now its over
BG: Миналата година не са глупости, Ами сега му над

EN: Now its over, now its over
BG: Сега му свърши, сега му над

EN: Last year I cuffed that bitch, well now its over
BG: Миналата година аз cuffed тази кучка, Ами сега му над

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Learned how to record myself, well now its over
BG: Научих как да се запишете себе си, и сега си през

EN: I'ma kill these beats like a fucking soldier
BG: Аз съм убие тези бие като шибан войник

EN: She gone give me top then I'mma slump her over
BG: Тя отиде да ми даде върха след това I'mma спад я през

EN: And we ain't with the talk boy, we'll slump you over
BG: И ние не е с момчето говори, ние ще ви спад през

EN: I be riding Rarris, Rovers
BG: Аз се езда Rarris, Роувърс

EN: I got lots of guap, you know it
BG: Аз имам много guap, ти го знаеш

EN: And we ain't with the talk, we blowing
BG: И ние не с приказки, ние разпенващ

EN: I got guap, just watch me throw it
BG: Аз имам guap, просто ме хвърли го гледате

EN: They say I'm handsome cause my bands up
BG: Казват, че съм красив причина ми групи нагоре

EN: And I dont hold no ho for ransom
BG: И аз не притежават № хо за откуп

EN: And if we see a opp, we blam him
BG: И ако ние виждаме е инвестиция, ние blam му

EN: If he ain't one of ours, we damn him
BG: Ако той не е един от нашите, дяволите го

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: I keep a big bankroll and some designer clothes on
BG: Аз държа голям банкрол и някои дизайнерски дрехи на

EN: Last year I didn't have shit well now it's over
BG: Миналата година не са глупости Ами сега това е над

EN: Keep me some hoes, a lot of hoes here
BG: Дръжте ме някои мотики, много мотики тук

EN: Last year I cuffed that bitch, well now its over
BG: Миналата година аз cuffed тази кучка, Ами сега му над

EN: Now its over, now its over
BG: Сега му свърши, сега му над

EN: Last year I didn't have shit, well now its over
BG: Миналата година не са глупости, Ами сега му над

EN: Now its over, now its over
BG: Сега му свърши, сега му над

EN: Last year I cuffed that bitch, well now its over
BG: Миналата година аз cuffed тази кучка, Ами сега му над