Artist: 
Search: 
Cheryl Cole - Parachute lyrics (Bulgarian translation). | I don't tell anyone about the way you hold my hand
, I don't tell anyone about the things that we...
03:46
video played 3,000 times
added 7 years ago
Reddit

Cheryl Cole - Parachute (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't tell anyone about the way you hold my hand
BG: Аз не казвам на никого за начина, по който държи ръката ми

EN: I don't tell anyone about the things that we have planned
BG: Аз не казвам на никого за това, което сме планирали

EN: I won't tell anybody
BG: Аз няма да казваш на никого

EN: Won't tell anybody
BG: Няма да казваш на никого

EN: They want to push me down
BG: Те искат да ме натиснете надолу

EN: They want to see you fall (down)
BG: Искам да те видя попадат (надолу)

EN: Won't tell anybody how you turn my world around
BG: Няма да казваш на никого как станаха света около

EN: I won't tell anyone how your voice is my favourite sound
BG: Аз няма да кажа кой колко гласа е моят любим звук

EN: Won't tell anybody
BG: Няма да казваш на никого

EN: Won't tell anybody
BG: Няма да казваш на никого

EN: They want to see us fall
BG: Те искат да ни видят попадат

EN: They want to see us fall
BG: Те искат да ни видят попадат

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу

EN: Don't believe the things you tell yourself so late night and
BG: Не вярвам, че нещата, които си казваш толкова късно вечер и

EN: You are your own worst enemy
BG: Вие сте си най-лошия си враг

EN: You'll never win the fight
BG: Никога няма да спечели борбата

EN: Just hold on to me
BG: Дръж се за мен

EN: I'll hold on to you
BG: Аз ще държа за вас

EN: It's you and me up against the world
BG: Това за теб и мен срещу света

EN: It's you and me
BG: Това за теб и мен

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I'll fall into you
BG: Аз ще ви попаднат в

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I won't fall out of,
BG: Аз няма да падне от,

EN: I won't fall out of love
BG: Аз няма да падне от любов

EN: I'll fall into you
BG: Аз ще ви попаднат в

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: Baby, if I've got you
BG: Скъпа, ако Ти си

EN: I don't need a parachute
BG: Нямам нужда от парашути

EN: You're gonna catch me
BG: Ти ще ме хванат

EN: You're gonna catch if I fall
BG: Ти си ще те хвана, Ако падаш

EN: Down, down, down
BG: Надолу, надолу, надолу