Artist: 
Search: 
Cher - We All Sleep Alone lyrics (Bulgarian translation). | Somebody, somewhere turns off the lights
, Somebody all alone faces the night
, You got to be...
03:52
video played 2,733 times
added 6 years ago
Reddit

Cher - We All Sleep Alone (Bulgarian translation) lyrics

EN: Somebody, somewhere turns off the lights
BG: Някой, някъде се изключва светлините

EN: Somebody all alone faces the night
BG: Някой сам е изправена пред нощта

EN: You got to be strong
BG: Вие трябва да бъде силен

EN: When you're out on your own
BG: Когато сте навън на вашия собствен

EN: 'Cause sooner or later
BG: Защото рано или късно

EN: We all sleep alone
BG: Ние всички си лягам сам

EN: Nobody, nowhere holds the key to your heart
BG: Никой, никъде не държи ключа към сърцето си

EN: When love's a possession it'll tear you apart
BG: Когато любовта на притежание то ще ви разкъсат

EN: You may have lovers wherever you roam
BG: Вие може да има любовници, където и да бродят

EN: But sooner or later
BG: Но рано или късно

EN: We all sleep alone
BG: Ние всички си лягам сам

EN: The young and the young at heart waits
BG: Младите и младите по душа чака

EN: But the wait never ends in the soul
BG: Но никога не чакам края в душата

EN: When you feel like it's all blown away
BG: Когато се чувстваш като тя е всичко издухан

EN: Independence has come
BG: Независимостта е дошъл

EN: And into the night I go
BG: И през нощта отивам

EN: Don't make no promises
BG: Не правете никакви обещания

EN: That I can't keep
BG: Че не мога да

EN: Won't be no prisoner
BG: Няма да няма затворник

EN: Of somebody's need
BG: На някой има нужда

EN: Well you may have lovers
BG: Ами може да има любовници

EN: Wherever you roam
BG: Където и да бродят

EN: But sooner or later
BG: Но рано или късно

EN: We all sleep alone
BG: Ние всички си лягам сам

EN: And I know, and I know
BG: И аз знам, и аз знам

EN: How you feel
BG: Как се чувствате

EN: What you're thinking
BG: Какво си мислиш

EN: What you're saying to me
BG: Какво говориш за мен

EN: Cause we all sleep alone
BG: Причината ние всички си лягам сам