Artist: 
Search: 
Cher Lloyd - Superhero (AOL Sessions) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Ooo Ooo
, Ooh Ooh Ooh
, I loved you, I loved you
, With all that's in my power
, I was used and...
03:00
video played 41 times
added 4 years ago
Reddit

Cher Lloyd - Superhero (AOL Sessions) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ooo Ooo
BG: Ооо Ooo

EN: Ooh Ooh Ooh
BG: О о о

EN: I loved you, I loved you
BG: Аз те обичам, обичах те

EN: With all that's in my power
BG: С всичко, което е по силите ми

EN: I was used and abused
BG: Аз бях използван и злоупотребявам с

EN: Til I was sweet and sour
BG: Докато бях сладко и кисело

EN: I kissed you and kissed you
BG: Аз ви целуна и ви целуна

EN: And gave you all my sugar
BG: И ви е дал всички ми захар

EN: You knew that I'd be useless
BG: Знаеш, че ще бъде безполезно

EN: If I let you know what you were to me
BG: Ако аз ви позволи да знаете какво сте били с мен

EN: I thought it would be OK
BG: Мислех, че би било ОК

EN: We shared everything
BG: Ние споделяме всичко

EN: No way
BG: Няма начин

EN: And I told you, I told you
BG: И аз ви казах, аз ви казах

EN: How I was such a sad case
BG: Как бях такъв тъжен случай

EN: You said you could save me
BG: Ти каза, ти можеше да ме спаси

EN: I'm doing the saving
BG: Аз съм правиш спестяване

EN: Went to sleep a superhero
BG: Отидох да спя супергерой

EN: And he woke up a villain
BG: И той се събуди злодей

EN: Killing, and killing my love
BG: Убиване и убива любовта ми

EN: Oh what happened?
BG: О, какво стана?

EN: Oh, no, what happened
BG: О не, какво се е случило

EN: You got me fighting
BG: Хвана ме борба

EN: Like wonder woman, woman
BG: Като Уондър жена, жена

EN: But..
BG: Но..

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: Oh no, don't know what happened.
BG: О не, не знам какво се е случило.

EN: Don't know what happened.
BG: Не знам какво се е случило.

EN: Don't know what happened.
BG: Не знам какво се е случило.

EN: I keep trying and trying
BG: Аз да се опитва и да се опитва

EN: To wrap my head around it
BG: Да приключи главата си около него

EN: Crying so, can't let nobody see how I'm acting
BG: Плаче така, не може да нека никой, не виждам как аз действам

EN: You hurt me, you hurt me
BG: Ти ме нарани, ти ме нарани

EN: I know not physically
BG: Знам, че не физически

EN: Ain't got no bumps and bruises
BG: Не се получи не подутини и натъртвания

EN: To show people what you're doing to me
BG: Да покаже на хората какво правиш с мен

EN: I thought it would be OK
BG: Мислех, че би било ОК

EN: But you see I heard everything you said
BG: Но виждате, че чух, всичко, което каза

EN: And I knew it, I knew that you'd turn out to be a sad case
BG: И аз го знаех, аз знаех, че ще се окаже, да бъде тъжен случай

EN: You said you could save me
BG: Ти каза, ти можеше да ме спаси

EN: I'm doing the saving
BG: Аз съм правишзаписване

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: Oh no
BG: О не

EN: You got me
BG: Вие ме

EN: Using all my kung fu tricks, tricks
BG: Използването на всички ми Кунг Фу трикове, трикове

EN: Hit 'em with the round house kick to the temple
BG: Ги удари с кръгла къща удар в храма

EN: 1, 2, 3, 4 hung hi ho, T.K.O, tae kwon do
BG: 1, 2, 3, 4, окачени Здравейте Хо, T.K.O, Тае Куон

EN: You know
BG: Знаеш ли

EN: When you see that hand go chop
BG: Когато видите тази ръка отида котлет

EN: Everything stops
BG: Всичко спира

EN: The flow so hot
BG: По течението толкова горещо

EN: Like steam from a coffee pot
BG: Като пара от кафеник

EN: Rush hour, no traffic
BG: Пиковите часове, няма трафик

EN: No Jet Li, just Jackie
BG: Няма джет ли, само Джеки

EN: You acting like you stay behind
BG: Ти действа като стоите зад

EN: Go read up on your classics
BG: Отивам научавам за вашия класика

EN: You ol' fake-o wanna be superman
BG: Вие ол менте-o искат да бъде Супермен

EN: Give Clark Kent back his glasses
BG: Върне Кларк Кент очилата си

EN: Man I hit you with the judo kick so fast
BG: Човек аз ви удари с джудо ритник толкова бързо

EN: You look back like what happened
BG: Изглеждаш обратно какво се е случило

EN: Oh, no
BG: О не

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: I, I, I don't wanna fi-i-ight
BG: Аз, аз, аз не искам да fi-i-нощта

EN: Don't wear no ti-i-ights
BG: Не носете ti-i-извършващи

EN: And I can't fly-y-y
BG: И аз не мога муха-y-y

EN: I'm no, I'm no superhero-o-o
BG: Аз съм не съм супергерой-o-o

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о

EN: Oh, oh, oh
BG: О о, о