Artist: 
Search: 
Reddit

Charles Travaux Blues - Op Den Dop Is't Nie Goe lyrics

op den dop is 't nie goe
in de rij voor het rantsoen
een dopkaart is een voedselbon
en wie dat dopt heeft geen geld
en wie dat werkt dat is een held

op den dop is 't nie goe

en onzen Alfred die is fakteur
en onze Guy die is cipier
Leon is aan de telefoon
en onze Marc is chef station
en ons Marie-jeanne zit aan de computer
en de computer wordt nooit nie moe

op den dop is 't nie goe

en een politieker is ook nog advokaat
die zetelt in de raad van staat
en hij is ook nog burgemeester
zo een paar jobs is toch wel geestig
en voor 't pensioen naar 't europarlement
en aan de belastingen genen cent

op den dop is 't nie goe

op den dop is 't nie goe
ik ben dat bedelen meer dan moe
en de schaamte op de koop toe
op den dop is 't nie goe